Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: nieuw carnaval

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

nieuw carnaval

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

In welke winkel we in onze dagen ook binnen lopen er staan altijd wel artikelen met de opdruk: ''Nu geheel vernieuwd.''
De oude samenstelling was kennelijk niet of niet meer in orde en dus is er iets anders en beters bedacht.
Waar die verbetering in zit blijft meestal een groot geheim of wordt gehuld in onbegrijpelijke toelichting, zo van: nieuwe schuimbektandpasta met pyroprofilatium in de groene puntjes. Het is in elk geval nieuw en dus OK, want vernieuwen is de trend.
Zelfs het oeroude carnavalsfeest heeft in korte tijd hier een facelift ondergaan.
Enkele jaren geleden waagden enkelen zich in een boerenkiel met rode zakdoek om de hals en in het uiterste geval ook nog op gele klompen.
Dat kan nu eigenlijk niet meer. Het aanbod is overweldigend.
Men kan kiezen tussen de outfit van piraat of sneeuwwitje of koekenbakker of barbiepop en nog duizend andere ideaalfiguren meer.
Carnaval geheel vernieuwd. We krijgen de kans om eens een keertje anders dan anders te zijn al blijven we toch ook nog onszelf.
Laat ze in Keulen op Rosenmontag snoepjes voor de kinderen uitstrooien, wij houden het op gekleurde papieren snippers of andere rommel.
Men mag er van denken wat men wil, maar hier liggen ook nieuwe kansen om aan zoiets als carnaval inhoudelijk een nieuwe impuls te geven.
Dus niet alleen de buitenkant maar meteen ook onze binnenkant te vernieuwen, minstens voor die paar dagen.
Het hele jaar door worden we immers geplaagd door crisis, criminaliteit, korting op de uitkering, verhoging van de brandstofprijzen.
Heel veel redenen om ons in lijdzaam stilzwijgen te hullen, onze ellende met lotgenoten te delen, bedrukt en met donker gemoed, eenzaam door het leven te gaan.
Het is ons aan te zien, hoe kan het anders.
Dat kan anders en daartoe kunnen we aangespoord door de boodschap van Jezus toe over gaan: “Sta op, weet je gedragen door God en medemens, het leven gaat door, maak er wat van, leef en doe anderen leven.”
We kunnen mensen ontmoeten aan wie we een heel jaar voorbijgelopen zijn.
Nu we toch even iemand anders mogen zijn zouden we die eens even kunnen aanspreken en er een praatje mee maken.
Een complimentje maken naar degene die het allang verdiende maar wat we steeds hebben ingeslikt, een vriendelijke begroeting in plaats van naar de grond te kijken als iemand ons passeert, een dankjewel voor de kassajuffrouw, vaak vergeten, maar nu niet en misschien nooit meer.
We kunnen iets aardigs en vriendelijks verzinnen nu we toch iemand anders of misschien juist onszelf mogen zijn.
Carnaval geheel vernieuwd.
Naar lamgeslagen mensen hoeven we door het jaar niet lang te zoeken.
De lamme waarover het evangelie van vandaag spreekt, was niet alleen fysiek lam.
Zijn hele leven werd in die tijd lam gelegd, want zijn ziekte was een straf van God en daar moest je met een boog omheen gaan, zo wisten de wetgeleerden.
In sommige godsdiensten zien ze dat nog zo.
Wij kennen dat soort motieven niet meer.
Andere, veelal verborgen motieven doen ons het leven van sommige medeburgers lam leggen.
Ook hier weer een kans om door geheel vernieuwd Carnaval erop af te gaan, ze een stukje door het leven te dragen, blijmoedig en creatief.
Aan de verkiezing van een carnavalsmiss vinden we in het evangelie geen suggesties, het vieren hier van een carnavalsmis kan in sommige kerken wel een inhoudelijke impuls geven.
Als wij van hier uit blijmoedig zelf en bemoedigend en vriendelijk naar anderen Carnaval vernieuwen.
Dan is er niets mis met Carnaval.
Ik wens u prettige dagen, alvast tot Aswoensdag.

Marcus 2,1-12
Toen Jezus enkele dagen later weer in Kafarna0m kwam, hoorde men dat Hij thuis was. Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen, en Hij sprak hen toe. Ze kwamen een verlamde bij Hem brengen, door vier man gedragen. Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte,
haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u vergeven.'
Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden: 'Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonden vergeven?' Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen:
`Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger? Tegen de verlamde zeggen: "Uw zonden worden vergeven", of zeggen: "Sta op en pak uw bed en loop?"
Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven, zei Hij, nu tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.'. En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. 'Zoiets hebben we nog nooit gezien', zeiden ze.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl