Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: drie koningen 2012

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

drie koningen 2012

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 8 januari 2012
Drie koningen
In de afgelopen week zijn er heel wat nieuwjaarsrecepties of iets van dien aard afgewerkt.
Wij sluiten ons daar vandaag hierbij aan omdat na oudejaarsvieringen het leven eigenlijk pas op 2 januari of nog later weer een beetje op gang komt.
In de week vóór de jaarwisseling zijn er vele wijzen die met ons terugblikken op het voorbije jaar.
Vandaag, Driekoningendag, kijken we vooruit en laten ons inspireren door die drie wijzen uit het Oosten waarover het evangelie.
In de Oosterse kerken viert men deze dag uitbundiger dan Kerstmis omdat men er de openbaring van het Licht voor onze wereld meer accent wil geven dan de geboorte.
Daarom heet deze dag daar “Openbaring des Heren”.
Waar menig politicus of zakenman vooruitblikt op het komende jaar ga ik mij, in het voetspoor van Bijbelse profeten, wagen aan enkele voorspellingen.
Het is een waagstuk, niet omdat u over de uitkomst hoeft te twijfelen, maar omdat sommigen die toekomst in een andere richting willen sturen.
Als we het inwoneraantal van Best voor het gemak afronden op 30.000 dan kan ik u voorspellen dat in het komende jaar zich ongeveer 5 mensen zullen misdragen.
“Dat valt mee”, zult u zeggen.
Maar je zult er maar slachtoffer van zijn en het zijn 5 te veel en we moeten er aan doen wat er toe staat.
Ik heb het even niet over wat er 50 jaar geleden gebeurde, maar over nu.
Mijn belangrijke en aanvullende voorspelling is dat er ongeveer 29.995 mensen zullen zijn die zich goed gedragen.
Ik voorspel dat er daarvan ruim 15.000 zijn die zich zullen uitsloven voor hun gezin, voor hun gehandicapt of bejaard familielid. Er zullen komend jaar tientallen hangjongeren en hangouderen voor enige overlast zorgen.
Hun aantal zal ver overtroffen worden door degenen die dat niet doen.
Ook het komend jaar zullen er vele tientallen mensen een beroep moeten doen op de voedselbank.
Ik kan dus gerust voorspellen dat de grote rest van de bevolking dat niet hoeft te doen en dat velen daarvan zich zullen inspannen om te zorgen voor wie tekort komt.
Eigenlijk mag ik u niet vermoeien met te voorspellen wat er hier en daar aan zal mankeren, want dat kunt u zelf ook wel bedenken. Laat mij dan meteen  aanraden om vooral ook te bedenken wat er allemaal goed zal gaan en door wie.
We doen met z’n allen hetzelfde als die drie wijzen, of drie koningen: We zoeken naar licht voor onze levensweg.
Licht zoeken doe je als je in het donker zit.
Door onze kerkelijke overheid is er voor onze parochie een zwart gat aangekondigd als er niets aan gedaan wordt.
Inderdaad, het is niet moeilijk de toekomst te voorspellen als er niets aan gedaan wordt.
En als je alleen maar voorspelt dan komt die voorspelling vanzelf ook uit.
Dan gaat er een boel mis, maar toekomst kun je maken en dan zal het licht het winnen van het duister; dat is even zeker.
Dan kunnen we natuurlijk even kijken naar wat anderen in de omgeving en in deze situatie doen.
Die houden een kersttocht zoals wij dat al enkel jaren doen, die zetten een Goede Vrijdag in tableau vivant zoals wij dat al jaren doen en zo is er nog het een en ander.
Prima. Iemand schreef op het bord in het kerkportaal: “Een parochie die zich zonder enige reactie laat opheffen is een weinig vitale parochie”.
Weest gerust: Dit is een vitale parochie. Welaan!!
Die drie koningen gingen in hun zoektocht naar het Licht voor hun toekomst te rade bij de machthebbers van die tijd.
Die hadden, zoals zo vaak, weinig of geen visie.
Die machthebber Herodes van toen had trouwens alleen maar moordplannen.
Geïnspireerd door het Licht van de geloofs- en levensvisie van Jezus Christus keerden die zoekers langs een andere weg naar huis terug.
Daar zal het ook voor ons op aan komen.
We kunnen zelf voorspellen hoe het allemaal zal gaan in de komende jaren.
Gewoon laten doorsudderen zal er niet in zitten.
We kunnen voorspellen dat er wel een en ander mis zal gaan, maar er schuilt nog zo veel creativiteit, besluitvaardigheid en  geloof in onze gelederen dat we ook kunnen voorspellen dat het daarmee goed komt, als we zelf, onder Gods zegen, die toekomst maken.
We zetten ons niet in tegen iemand of iets, wij zetten ons in vóór elkaar, vóór de levensweg en de levensvisie van Jezus Christus, vóór onze parochie, vóór onze toekomst.

Alle tegenvallers meegerekend, wens ik u een gelukkig en gezegend Nieuwjaar.


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl