Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: van donker naar licht

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

van donker naar licht

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Zondag 11 december 2011.
Derde zondag van de Advent jaar B.
door Hans van de Laar

Van donker naar licht

Soms kun je er hartelijk om lachen.
Andere keren erger je jezelf er rot aan en op weer andere momenten, denk je: "het is toch best leuk!"
Sommigen vinden het onzinnige verspilling van energie en wat al meer.
Het is net als met zoveel.
Iedereen heeft er een mening over.
Toch heeft het ook wel iets: "In het donker flitsen de herten en Kerstmannen je ineens tegemoet".
Op het kleinste huisje in een wijk, maar net zo goed aan de gevel van een chique villa.
Flikkerende lampjes, lichtjes, kersthuisjes, lichtslangen, dennenbomen, engelen kerstklokken, sterren vuurpijlen en lichtflitsen.

En waarom?
Omdat het soms zo donker is in deze periode van het jaar.
Die duisternis is er inmiddels al weer jaren ontdekt, heeft ook invloed op ons lichaam en op onze geest.
Het veroorzaakt  depressiviteit. Het komt gewoon door het gebrek aan licht en lang niet altijd is er iets heel ergs aan de hand. Maar de klachten zijn wel ernstig.
Gelukkig bestaan er ook daarvoor hulpmiddelen.
Is er lichttherapie om mensen weer in balans te krijgen.

We gaan graag op weg naar het licht.
Ook wij hier in de kerk.
Vandaag steken we als de derde kaars aan aan de adventskrans.
We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: Het Licht in ons midden en we vieren dat niet voor niets net als de dagen weer beginnen te lengen.
We doen ook van alles om het ook Licht te maken in het leven.
Op de eerste zondag van de advent zijn we begonnen met onze actie voor de mensen die erg genoeg terecht komen bij de voedselbank.
We maken kerstpakketjes voor hen met broodnodige spullen en vorige week nog hebben twee kleine zwarte Pieten nog gecollecteerd voor hen met de klomp van Sint die inmiddels op weg naar Spanje een flink bedrag bij de voedselbank heeft achtergelaten.
In donkere tijden moeten we het lichter maken: Letterlijk en figuurlijk.
Daarover zegt Jesaja in de eerste lezing, die het onrecht in zijn wereld ziet, die ziet dat de harten van mensen gebroken zijn; dat er mensen geketend zijn en arm zijn.
Daarom zegt hij: Ik ben gezalfd door de Heer om het blijde nieuws te brengen, om hen te doen terugkeren naar het licht.
Hij wijst de mensen op een nieuw evenwicht, een nieuwe balans, een nieuw rijk van God waar ook licht heerst voor de kwetsbaren en het voor hen niet donker blijft.
Ook Johannes de Doper is zo’n roeper.
Hij zegt van zichzelf: "Ik ben een roepende in de woestijn". Hij roept mensen naar het licht.
Maar het is nog donker.
Hij roept mensen naar het water, maar er is nog veel dorst en droogte.
Hij wijst op de Messias die komen gaat en wiens komst wij moeten voorbereiden.
Zo worden wij door Jesaja en Johannes in Gods naam geroepen om van het donker naar het licht te gaan voor onszelf en voor anderen.
Uit de economische donkerte naar het licht door werkelijk samen te delen en de lasten eerlijk te verdelen naar wat we kunnen dragen.
Uit de sociale duisternis naar het licht door grenzen niet dicht en donker te houden, maar open te maken voor mensen op de vlucht voor geweld en oorlog.
Uit onze eigen donkerte als we het persoonlijk moeilijk hebben, dan worden we door God zelf geroepen naar het licht.
Hij draagt jouw zorgen. Hij tilt je op en in Zijn liefde mag je leven elke dag opnieuw.
Dat kwetsbare kindje in de kribbe naar wie we uitkijken laat het zien: God zelf.

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
 
Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl