Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: talent telt

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

talent telt

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar

Zondag 13 november 2011. 33ste zondag door het jaar A

Laatst heb ik iemand gefeliciteerd omdat hij niet was aangenomen. Hij had veel te veel talenten aan te bieden aan de vereniging waar hij eigenlijk lid van wilde worden. Hij had namelijk de gave van medemenselijkheid en vriendelijkheid. Ook fatsoensnormen waren hem niet vreemd en kon hij blijk geven van oprecht en warme gevoelens naar andere mensen en daarom werd hij niet goed genoeg gevonden om bij de “upper ten” van deze vereniging te horen. Een proficiat waard toch?
Maar afgelopen vrijdag was ik bij de voedselbank hier in ons eigen Best aan de Sportlaan. Daar zag ik mensen die net die kwaliteiten zeer waardeerden. Medemenselijkheid vriendelijkheid, warme gevoelens voor mensen, die het moeilijk hebben, ook als ze zelf in hun leven wel eens fouten hebben gemaakt. Al die voedselbank-vrijwilligers beschikken over talenten en brengen ze dagelijks in de praktijk. En afgelopen week in onze parochie eigenlijk precies hetzelfde. Ik zie mensen met veel talenten: Het talent om mooie stukjes te schrijven ter herinnering aan onze overledenen. Het talent om gastvrij iemand te woord te staan, die verdriet heeft.; het talent om in de kerkhoftuin te werken met respect voor overledenen en nabestaanden en ervoor te zorgen dat elke graf met respect behandeld wordt ; het talent om met de computer te werken zodat we vandaag weer vanaf het scherm kunnen meezingen: het talent om een voor onze vormelingen een prachtige powerpoint-presentatie te maken  in overleg en samenwerking met anderen; het talent om goed te kunnen organiseren zoals de mensen van de  eerste communie en het vormsel; het talent om met ouderen en zieken te praten en met nabestaanden van overledenen. Ik vind eigenlijk wel dat de Heilige geest wel erg gul is om al die talenten ook in onze parochie terecht te laten komen.
Waaide er ook maar wat van die menslievende talenten naar politici om de Nederlands geworden “Mauro” en al die anderen die al zo lang in Nederland zijn en helemaal vernederlandst zijn als talenten in ons Nederland binnen te houden. Waaide er ook maar wat van die talenten naar allerlei instanties en verenigingen die met grote woorden en veel blah blah, geen oog en oor en hart hebben voor de belangrijkste zaken van het leven: liefde en medemenselijkheid. In het boek Spreuken in de eerste lezing worden de talenten beschreven van een sterke vrouw en ik kan ze alleen maar onderschrijven: iemand die haar handen opent voor een misdeelde en dus niet zomaar zegt: Ga maar naar de bijstand. Iemand die kleding maakt voor een vreemdeling in plaats van iemand buiten de poort laten staan.
Sterke vrouwen, sterke mannen… We bezitten allemaal geweldig veel talenten. De een kan dit en de ander dat. Het zijn talenten om te delen en elk talent telt. Het kleinste het grootste het eenvoudigste en het ingewikkeldste. Jezus riep  mensen lang geleden al op die talenten in te zetten voor zijn koninkrijk. En als we er op in gaan zal zeker gezegd worden: Kom binnen in de vreugde van de Heer.

Mt 25,14-30
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.  Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen  ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij.  Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij.  Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.  Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.”  Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”  Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.”  Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”  Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant,  en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.”  Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?  Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.  Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.  En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl