Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: geluk

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

geluk

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 21 augustus 2011. 21ste Zondag door het jaar A

Misschien is het wel een van de moeilijkste vragen van het leven.
Wat is geluk en waar is geluk te vinden?

Sommige mensen zoeken hun geluk op een verre vakantie en anderen vinden het paradijs in hun eigen achtertuin.
Ben je gelukkig als je kunt leven als God in Frankrijk of kun je ook dichterbij gelukkig worden?
Sommigen vinden geluk in geld verdienen.
De droom om op eigen kracht miljonair te worden.
Er keihard voor werken en als het lukt is het helemaal geweldig.

Maar de vraag is wat doe je de dag erna: uitdelen weer uitgeven: een horloge met diamanten; een zeilboot of een Ferrari of misschien wel drie?

Je moet verder zoeken naar geluk, want geluk is nooit voor eens en voor al bereikbaar.

Het is geen eindpunt, maar een richting!

Weer anderen zoeken geluk in macht en aanzien.
Politieke macht.
Alleenheerser zijn.
Macht uitoefenen over anderen.
Dat zijn dan mooi je onderdanen.
Is het om aanzien te doen?
 
In de eerste lezing wordt zo’n machthebber over de tempel van die tijd door God zelf uit zijn ambt gezet.
Hij had misbruik gemaakt van zijn positie en het toppunt was wel dat hij voor zichzelf een het mooiste graf had laten uithouwen in een rots, zodat hij ook nog na zijn dood aanzien zou hebben.

En inderdaad het klopt, machtsmisbruik is van alle tijden en alle culturen.
Wij mensen staan er blijkbaar erg open voor.

Maar of je zo geluk vindt?
God moet er in elk geval niks van hebben zegt Jesaja in zijn woorden en er komt een nieuwe overste Eljakim die het mag overnemen, maar hij krijgt er de opdracht bij een vader te zijn voor de bewoners van Jeruzalem.

Is daarin geluk te vinden dan: een goede vader te zijn voor de kinderen die aan je zijn toevertrouwd.
Kinderen die ook je collega’s je vrienden en je werknemers kunnen zijn.
Een goede Vader neemt zijn kinderen bij de hand en houdt hen met liefde op het rechte spoor.
En daarvoor wordt Petrus ook gevraagd door Jezus in het evangelie.
We weten allemaal wie Petrus is: een mens die twijfelt, loochent, vragen stelt, maar vooral ook een echt mens is met zijn goede en slechte kanten, zijn onzekerheden en ga zo  maar door.
Op zulkle mensen wordt Gods kerk gebouwd.
We krijgen net als Petrus allemaal de kans.
We mogen steenrots zijn als Petrus maar ook zelf houvast vinden bij anderen en natuurlijk bij God zelf.
Gelukkig worden is niet zomaar geld verdienen, macht verwerven aanzien verwerven om zomaar kunnen reizen waar je ook naar toe wilt.
Gelukkig worden zit in de richting die je gaat in wie je bent en hoe je leeft, vandaag en  hier en nu.
Gelukkig zijn zit in vaderlijk zijn en zorgzaam zijn voor kinderen voor naasten.
Gelukkig zijn zit in liefde geven en het ook mogen en kunnen ontvangen.
Geluk zit in momenten dat we zo kunnen leven God dragend en gedragen door God tegelijk.
Geluk dat is geen eindpunt, maar een richting die we onder Gods zegen mogen gaan.

Mt 16, 13-20
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’  
Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’
Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’  
‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.  
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.  
En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.  
Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’  
Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl