Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Verdelger, zaaier, behoeder

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Verdelger, zaaier, behoeder

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 17 juli 2011


Gaat u nog op vakantie of blijft u thuis?
Dit is in deze dagen een veel gestelde vraag.
Het is bijna hetzelfde als: Gaat u er op uit om elders te vinden wat er thuis ontbreekt?
Vakantie is in elk geval een onderdeel van onze inspanningen ten behoeve van een gelukkig leven.
Daar zijn we dagelijks mee bezig met veel of weinig inzet, veel of weinig succes.
“Geluk zit vooral in jezelf”, zegt de psycholoog en dat zal wel zo zijn, maar er zijn heel wat externe omstandigheden die dat kunnen bederven.
Honger, dorst, kou,ziekte, tandpijn, onderdrukking bijvoorbeeld.
Voor het staan in een gelukkige wereld is er toch heel wat werk aan de winkel.
Dus komen we bij de vraag: Wat kun je daar aan doen?
Via reclame, praatprogramma’s, tijdschriften en noem maar op worden allerlei voorstellen gedaan.
Vandaag en hier is het 'het evangelie' dat ons drie voorstellen doet. Niet per se ofwel dit ofwel dat, maar het mag ook zowel het een als het ander.
Even terzijde: dat geluk in die gelukkige wereld wordt hier het Rijk Gods genoemd, de wereld zoals de Schepper die heeft voorgesteld.
Of dat op dit ondermaanse is of daarbuiten wordt buiten beschouwing gelaten in de overtuiging dat dit ondermaanse in elk geval een voorportaal is van hierna of elders.
Voorstel één is om af te zien van onze gebruikelijke methodes.
We zijn omgeven met allerlei mensen waar we het niet mee eens zijn, die ons om een of andere reden niet liggen.
Dat kunnen sommige Marokkaanse jongeren zijn, erfenis wegkapende familieleden, hangjongeren en zeurende ouderen, lawaaischoppende flatbewoners.
Enfin, de rij is heel erg lang.
De reactie daarop is dikwijls: Weg ermee, opsluiten of anderszins.
Zelfs in kerkelijke kringen menen sommigen dat het zo moet.
Dan gaat men in kleine kring zitten uit te maken wie tot de echte christenen, echte katholieken, echte gelovigen behoren.
Bij die goeden rekent men natuurlijk allereerst zichzelf.
Vervolgens worden al die andere goedwillenden maar onvolmaakten afgeschreven, voorbij gelopen, vroeger fysiek dood en nu in elk geval monddood gemaakt.
Er blijft dan wel weinig over, maar die hebben dan het gelijk helemaal aan hun kant vinden ze.
“Nee”, zegt Jezus in het verhaal van de zaaier, “niemand afschrijven, trek verder met goeden en kwaden, laat de selectie aan God zelf over zowel maatschappelijk als kerkelijk.
Alleen zo zal het Rijk Gods overleven en zegevieren. Lees het verhaal van de zaaier er nog maar eens op na.
Tussendoor zit ik me af te vragen: “Zouden die maatschappelijke en kerkelijke hardliners en doordrammers zich wel iets aan de woorden en het leven van Jezus gelegen laten liggen?”
Voorstel twee is: Wees bescheiden, maar kordaat in je aanzet naar die betere wereld.
Al is het nog zo klein van omvang wat je doet, laat toe dat het zich in alle rust ontwikkelt, heb vertrouwen in geleidelijke maatschappelijke ontwikkeling of kerkelijke ontwikkeling, “geloof in groei” en let maar op: het groeit en dan is het niet moeilijk om te “groeien in geloof”.
Zo gaat het met het Rijk der hemelen dat groeit als een mosterdzaadje zoals in de gelijkenis uit het evangelie beschreven.
Een derde voorstel wordt ons gedaan in de gelijkenis over het zuurdesem.
Misschien bent u even kwijt wat dat voor spul is.
Dat werd en wordt gebruikt om door het brooddeeg te mengen.
In het Brabants roggebrood bijvoorbeeld zit ‘t. Het brood krijgt een ietsje zurige smaak, vandaar die naam zuurdesem.
Er is maar heel weinig nodig voor een heel brood, want het trekt er door en door in en het effect is niet alleen die smaak, maar het brood blijft veel langer goed. Het is dus een smaakmaker en behoeder.
Daarmee is aangegeven wat zelfs elke kleine bijdrage aan die betere wereld, het Rijk Gods kan veroorzaken: Het doortrekt na  enige tijd een hele samenleving en een wereldkerk voor wie dat wil.

Samengevat: wees geen verdelger, een vertrouwvolle zaaier en laat je goede inzet onze wereld doordringen.

Dan komt het Rijk Gods naderbij, ja, dan is het er al. Amen

Matteus 13,24-43

In die tijd hield Jezus het volk deze gelijkenis voor: 'Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: "Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?" Hij zei hun: "Een vijandig mens heeft dat gedaan." De knechten vroegen hem: "Zullen we het er dan maar uit gaan halen?" Maar hij zei: "Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur."'
Nog een gelijkenis hield Hij hun voor:
'Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgeschoten, is het groter dan de struiken en wordt het een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen.'
Nog een gelijkenis vertelde Hij hun:
'Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met zuurdesem, die door een vrouw in drie maten meel werd verwerkt, totdat het er helemaal van doortrokken was.'
Dat alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de menigte en zonder gelijkenis vertelde Hij hun niets. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monde van de profeet: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen. Toen stuurde Hij de menigte weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en zeiden: 'Leg ons het beeld uit van het onkruid op de akker.' Hij antwoordde: 'De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk.
Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide is de duivel.
De oogst is de voleinding van de tijd en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De Mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en die zullen uit zijn koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en onrecht bedrijven, en ze zullen hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, moet horen.'


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl