Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: met of zonder?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

met of zonder?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Zondag 12 juni  Pinksteren
Door Hans van de Laar

Met of zonder?

Met of zonder vragen ze je in de snackbar. Ja daar heb je te kiezen. Net zoals in de ijssalon. Maar de vraag die Jezus ons stelt gaat veel verder: Hij vraagt aan ons: Leef je zonder of leef je met Geestkracht. Je ziet veel mensen waar de fut uit is. Ze lijken zo leeggelopen als een platte fietsband. Ze leven zonder spirit, zonder geest.
Door  tegenslagen, de TV of de kranten zijn ze misschien wel negatief geworden.
Hun levensmotto is: Het was niks, het is niks en het zal nooit wat worden!
Voor zulke mensen is het leven dood en doods en is er niks opgewekt in het leven te bedenken.
Er zijn zieke mensen die zich afvragen: waarom overkomt mij dit nou?Maar er zijn ook zieken die zeggen: Ze nemen wel tijd van mijn leven af, maar de tijd die ik nog heb, laat ik me niet afnemen, die wil ik actief en welbewust invullen. Dat is leven met Geestkracht. De kracht van Gods geest  zo voelen we het vandaag op het feest van Pinksteren.
Er zijn mensen die leven zonder geestkracht. Die kijken naar een ander mens alleen om eraan te verdienen. Niks geen vurige tongen. Niks van elkaar proberen te verstaan. Alleen maar: wat kan ik aan je winnen.
Maar er zijn ook mensen ook in onze parochiegemeenschap die het vuur uit hun schoenen lopen. Koren die een nieuwe mis instuderen voor hun eigen plezier natuurlijk ook maar ook om God te loven en te danken en mensen genoegen te schenken. Er zijn ook mensen die het vormsel voorbereiden en die bezig zijn om onze jongeren te overtuigen van de kracht van het pinksterverhaal dat Gods Geest bij je kan zijn. Dat is leven met Gods Geest.
Er zijn mensen die altijd maar wijzen naar anderen en alleen maar zien waar ze zelf recht op hebben. Alleen zien wat anderen voor hen moeten doen, maar omgekeerd....
Dat zijn nog eens dooie en doodse mensen.
Maar er zijn ook mensen die hun handen uit de mouwen steken en die een muziekband oprichten voor randjongeren of voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn mensen die leven met Gods Geest. Zij geven hun inzet om anderen gelukkig te maken en daardoor leiden ze zelf een bezield en gelukkig leven.
Er zijn ook kerken zonder geest. Laatst zag ik in een tijdschrift een kerk met een groot hek eromheen.
Op het hek stond met grote letters: verboden toegang!
Dat  is pas een doodse bedoening.
Kerken waar de Geest van God ver te zoeken is. Jezus zegt dat zulke tempels en kerken niets waard zijn, want op de sabbat mag je wel goed doen wel genezen wel liefde geven, want liefde is de hoogste regel die er is.
Een kerk waar Gods geest niet heerst is dood en saai en enkel van steen. Maar er zijn ook kerken waar Gods Geest waait, waar kinderen zingen, waar oprecht wordt gedeeld en God wordt gedankt, waar de zieken mee op bedevaart worden genomen en de kleinsten in de kring mogen komen.
Waar liefde de wet is, waar geleefd wordt in Gods geest en mensen elkaar verstaan ook al spreken ze andere talen. Dat is leven met Gods Geest. Pinksteren: kampeerweekend, pinkpop weekend meubelweekend braderie weekend en noem maar op maar toch het allermeest het feest van de Heilige Geest. Jezus vraagt ons te leven in Zijn Geest. Wat is daarop ons antwoord!

Handelingen 2

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,  en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.  Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.  Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?  Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,  Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,  Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’  Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl