Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Betrouwbaar (2e zondag van Pasen)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Betrouwbaar (2e zondag van Pasen)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

1 mei 2011 2e zondag van Pasen

Betrouwbaar
In een circus laten ze wel eens zien dat iemand zich vanuit grote hoogte laat vallen in het vertrouwen dat hij of zij beneden veilig wordt opgevangen door een groepje collega’s dat ervoor klaar staat. Dat groepje moet wel heel betrouwbaar zijn, anders doe je zoiets niet. Het blijft een spannend evenement, want wij zijn er aan gewend te leven met heel veel wat niet betrouwbaar is. In de reclame wordt rijkelijk gebruik gemaakt van hele of halve waarheden. Dat weten we en daarom gaan we niet over een nacht ijs en proberen er achter te komen of het dit keer allemaal klopt. Dan googelen we wat op internet, maar die informatie is ook niet helemaal te vertrouwen en wat ons via ander media wordt voorgehouden is meestal zo ingekleurd dat de hele waarheid nauwelijks of niet te achterhalen is. Goedgelovige mensen worden makkelijk bij de neus genomen. Wie niemand en niets gelooft komt ook niet heelhuids door het leven, want dat is te kort om alles precies te onderzoeken. Voorzichtigheid, kritisch onderzoek, dat is de enige mogelijkheid om betrouwbaarheid te achterhalen en hoopvol en vol vertrouwen door het leven te komen.
Maar waar en bij wie kun je daarvoor te rade?
Als het gaat over geloof in God en in Jezus Christus als zijn gezant en onze lotgenoot, dan zijn er evengoed heel wat redenen om niet iedereen die zegt daarover de waarheid in pacht te hebben, om dat tot het eigen geloof te maken, zo maar als waar aan te nemen, zo maar de opgestuurde weg te volgen. Misschien was het in het verleden niet ongewoon om alles wat de paus, de bisschop of te pastoor beweerde zonder meer aan te nemen en ernaar te handelen. Misschien is die goedgelovigheid wel goeddeels verdwenen doordat we door zo veel onwaarheid worden omgeven.
Maar dan was die apostel Thomas, waarover het evangelie van vandaag, toch wel zijn tijd vooruit. Hij behoorde niet tot degenen die al bij voorbaat alles afwijzen wat ze niet zelf hebben bedacht, maar hij nam de tijd om tot een eigen invulling van zijn geloof te komen. Waar ging hij te rade? Om te beginnen bij zijn mede-apostelen, maar dat was hem in elk geval niet genoeg. De meest betrouwbare die hij in deze kende was Jezus zelf. Hij was er bij geweest, bij diens kruisiging, diens sterven. Er is soms een hele weg te gaan om te ervaren dat Jezus een levende is, ook nadat Hij is gestorven. Hij was te rade gegaan bij de vrouwen die het graf leeg vonden, bij Petrus die Jezus als de levende zei te hebben ontmoet. Het was hem niet genoeg totdat hij zelf zo’n ontmoeting had. Het lijden, de wonden, het sterven bleef wat het was, maar daaraan voorbij is Jezus in Thomas tot leven gekomen. Dat gebeurde niet door een geloofsbelijdenis op te zeggen. Thomas heeft in zijn verdere leven nog heel veel lijden en wonden gezien en Jezus is in Hem meer dan een beetje tot leven gekomen.
Waarom op deze morgen zo lang stil gestaan bij deze man?
Is hij, juist hij, niet iemand waarin velen van ons zichzelf herkennen. Mogen wij, nu we meer dan moeite hebben met wat ons is voorgehouden, nu wij op zoek zijn naar vorm en inhoud van een persoonlijk doorleefd geloof, nu wij voorzichtig en kritisch te rade gaan bij inhoud van de Heilige Schrift, bij gelovige mensen om ons heen, bij de disgenoten aan de tafel van de Heer, bij goede mensen om ons heen, mogen wij nog wat tijd hebben om telkens een stapje verder te komen en geduld met onszelf?
Dank je wel Thomas, sinds jij het zo hebt gedaan mogen wij dat ook, ook wij staan klaar voor een ontmoeting zoals jij die hebt gehad.
Amen

Johannes 20,19-31

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend lk jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.' Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem: 'We hebben de Heer gezien.' Maar hij zei: 'Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers voelen.
lk wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.' Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede! Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: 'Kijk maar hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.' Hierop zei Tomas: 'Mijn Heer! Mijn God!' Jezus zei: 'Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.'Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl