Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: bidden zonder woorden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

bidden zonder woorden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

“Ik bid niet voor brune bone”, schreeuwde Bartje aan tafel en hij kreeg een wats om z’n oren.
Pastor, sinds mijn vrouw is overleden kan ik niet meer bidden, vertelde me een nog jonge weduwnaar.
Als ik niet in slaap kom, dan bid ik ’n rozenkrans en dan ben ik zo weg, zei weer een ander.
Een kloosterzuster zei over bidden dat ze steeds minder woorden nodig had, omdat ze in de stilte beter kon luisteren naar Gods stem.
De Amerikaanse televisiedominees menen dat ze door bidden mensen hier en nu kunnen genezen alsof ze genezing bij God kunnen afdwingen. Voetballers slaan een kruisje voor ze de wedstrijd beginnen en schoppen vervolgens iemand een dubbele breuk in z’n been.
Op de koppels van de Nazi’s in de 2e wereldoorlog stond Gott mit uns. Een gebed om de strijders te motiveren in de oorlog alsof God de kanonnen, de mitrailleurs zou bedienen.

Er wordt veel gebeden. Soms heel uitgebreid in het openbaar en dan doet het wel eens schijnheilig aan, maar de meeste mensen  in de beslotenheid van slaapkamer in bed als mensen alleen zijn.

In het evangelie bidden 10 melaatsen om genezing en ze worden gereinigd, maar er komt er maar één terug om te bedanken en dat was ook nog eens een Samaritaan, een buitenlander, zouden wij zeggen. Ook hier wil Jezus vooral iets zeggen over de houding van mensen. Bidden is niet vragen, omkopen of afdwingen. Bidden is veel meer jezelf overgeven aan God. Het kaarsje bij Maria is een mooi voorbeeld. In het kaarsje, dat aangestoken wordt, legt iemand zijn zorgen bij Maria neer.
 ’t Hoofd wordt lichter, ’t gemoed wordt opgelucht, omdat je je zorgen uit handen kunt geven en voelt: ik hoef het niet alleen te doen.
Bidden om de oorlog te winnen, het rijbewijs te halen, ga zo maar door is heel wat anders dan bidden om kracht, sterkte, vergeving, Gods nabijheid. Bid je om iets te krijgen, te hebben, te kopen of bid je om te ontvangen, te zijn. Op dat verschil komt het aan. Jezus keurt bidden niet af, maar zegt vooral dat bidden veel verder gaat dan een vraag om ‘n kopje koffie. De mens die bidt, wil iets ontvangen, leren anders doen dan ze gewend was. Bidden is niet zozeer vragen, maar luisteren. Bidden is niet willen bezitten, maar vooral uit handen willen geven.
Monniken en kloosterzusters zijn de specialisten in bidden bij uitstek. Ze maken van bidden hun totale levenshouding. Een zuster zei me ooit eens tijdens een aantal bezinningsdagen: Ik bid eigenlijk altijd maar voor één ding en dat is dat ik met de vreugde van Christus alles tegemoet mag treden dat me in mijn leven overkomt. Zover ben ik nog lang niet, maar het lijkt me wel wat. Met een open geloofshouding kunnen zeggen:
God, het is niet mijn wil, maar de Uwe. Ik zal het ontvangen met liefde en vreugde wat me ook overkomt. Als dat soms even lukt, ben ik al heel blij, weten, geloven, voelen dat ik zelf niet alles hoef te doen, maar dat God me nabij is in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, in vreugde en in tegenslag. Zo’n verbond is een heilig verbond. ’n Verbond met God zelf van wie Jezus zegt dat Hij als een goede Vader is. Altijd dichtbij, voor, achter, boven en onder je. Zo dichtbij dat Hij weet wat erin je omgaat. Dan zijn inderdaad nauwelijks woorden nodig.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl