Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: let op!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

let op!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Als je alles van te voren weet kom je met een dubbeltje de wereld rond. Nu zijn er al een tijd geen dubbeltjes meer, maar het spreekwoord draagt nog steeds heel wat waarheid in zich. Om dicht bij huis te blijven. Het gregoriaans koor dat vandaag zingt wist van te voren welke liederen ze vandaag zouden gaan zingen, dat ze de 18de mis ten gehore zouden brengen en ze hebben zich daarop voorbereid. De spullen meegenomen. Van te voren gerepeteerd. De viering van vandaag is wat dat betreft al geslaagd. De koster heeft hetzelfde gedaan. Op tijd vanmorgen hier om de deuren open te doen. De kleding klaar gehangen, de hosties klaargezet. De lichten aangemaakt en al die dingen waar wij helemaal niet aan denken gedaan en voorbereid. Ze komt altijd ook nog eens extra vroeg omdat er altijd iets kan gebeuren en zelf voor het meest onverwachte heeft ze haar oplossingen. Ze is niet voor niets koster van het jaar.
De mensen die ervaren zijn in het kamperen en nu op de camping staan hebben zich terdege voorbereid. Behalve de paraplu is ook de parasol meegenomen en een zaklamp met batterijen, want je weet maar nooit. Sandalen en ook de laarzen meegenomen, want het kan vriezen en het kan dooien en zeker in het zuiden van Europa kan het heftig onweren. Als een  heel erg duur huis bezit, volgens haast vanzelf de bewakingscamera’s, de beveiligingspoorten, de codes en de hekken, want je wilt je rijkdommen beschermen. Ook hier is waakzaamheid geboden.
Zelfs de man die al jaren lang wacht op zijn dochter en daarom elke avond de achterdeur van het slot laat omdat zijn deur en zijn hart nog steeds voor haar open staat is voorbereid op datgene wat misschien tegen alle verwachtingen in toch ooit zal gebeuren.
Ook Jezus roept ons op waakzaam te zijn en hij geeft ons veel voorbeelden. Hij zegt ons beurzen aan te schaffen, die niet verslijten maar een onuitputtelijke schat opbrengen in de hemel. Dat is geen zoethoudertje voor arme mensen later, maar een oproep aan iedereen –rijk en arm- om zich om te keren en waakzaam te zijn. De waakzaamheid waartoe Jezus ons wil bewegen geldt de hemelse boodschap, geldt ook dat Zijn Hemels rijk hier op aarde moet beginnen.
Hij vult zijn boodschap aan met een verhaal over een knecht van een rij Heer die zijn slavinnen en slaven niet moet misbruiken. De knecht wordt gevraagd rechtvaardig en eerlijk en oprecht te zijn. Geef zorg en aandacht aan je mensen want ze zijn door God aan je toe vertrouwd.
Waakzaam zijn om het goede te doen. Houd je lampen brandend zegt Jezus ook, want wat we hier op aarde doen is gericht op Gods koninkrijk. Het klinkt zo eenvoudig maar het is zo moeilijk om af te zien van je eigen machtsaanspraken. Het is zo moeilijk om oog te hebben voor een ander in plaats van alleen maar in een spiegel te kijken. De valkuilen in het werk thuis en op de camping zijn zo verschrikkelijk groot en je valt er zonder te kijken zomaar in. Jezus vertelt vandaag maar liefst drie korte gelijkenissen om ons te wijzen op die waakzaamheid.
Ben waakzaam als knecht want je heer kan onverwacht terugkomen
Zorg dat je thuis bent als de Heer terug van de bruilift weer bij je aanklopt.
En ben ook ’s nachts voorbereid want de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.
Voorbeelden en verhalen van Jezus uit het leven van alle dag om duidelijk te maken dat het leven meer is dan leven, dat we de wereld te leen hebben om het goede te doen voor de mensen om ons heen. Die waakzaamheid voor de wereld en voor elkaar, maakt de hemel open.

Lucas 12, 32-48
Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.  Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend,  en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.  Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.  Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.  Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken.  Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
 Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’  De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt?  Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.  Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.  Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt,  dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouweloze doen ondergaan.  De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen.  Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl