Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vergeven

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vergeven

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (17e zondag)

Misschien kent U die programma’s op televisie wel. “Het spijt me”of “het familie-diner”. Deze zomer vast ook weer in herhaling. De presentator is op zoek naar gezinnen of families, waar al jaren niet meer met elkaar gesproken wordt. Ze wonen nog steeds in hetzelfde dorp, maar ontwijken elkaar. Moeder en dochter die altijd goede contacten met elkaar onderhielden, praten niet meer, groeten niet meer, want moeder heeft namelijk een keer de jurk van haar dochter verwassen, zodat die vol rode vlekken uit de machine kwam. Vaak ook serieuze problemen die dikwijls zijn ontstaan door misverstanden, gebrek aan communicatie of door geldkwesties. Uiteindelijk lijkt er na veel ruzies niet veel anders over dan elkaar maar niet meer te zien of te spreken. De wroeging blijft bestaan. Het tekent mensen. Dan komt de bemiddelaar met een bos bloemen of een familiediner-tje met een poging om uit de padstelling los te raken. Er wordt een gesprek op gang gebracht. Er vloeien tranen en nog meer tranen. Er wordt geknuffeld. Harten worden geopend en we hopen maar dat het goed blijft gaan. We zullen bijna allemaal wel iemand hebben in onze kring met wie we geen contact meer hebben om ’t een of ’t ander. Dikwijls blijft het wel wringen, pijn doen. Ik zelf zou er niet graag mee op de televisie komen, maar als er iets open gebroken zou kunnen worden, zodat een goede relatie weer in de mogelijkheden ligt, zou dat toch heel wat waard zijn.

Abraham daagt God uit in de eerste lezing. Mensen in Sodom hebben er een potje van gemaakt. Ze hebben zich afgekeerd van Gods liefde en doen elkaar onrecht. Abraham is in dit verhaal dicht bij Jahwe de Heer
Alsof hij met hem kan praten en Hem aan kan raken. . Hij vraagt God of Hij de stad wil sparen omwille van de goede mensen die er wonen. God laat zich gemakkelijk overtuigen en schenkt vergeving omwille van de 50 de 45 de 30 de 20  de 10 zelfs omwille van 1 mens van goede wil.

Jezus in het evangelie leert zijn leerlingen en ons ook om zelfs zo te bidden. “Vergeef onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is”. En wat je bidt, moet je ook doen! Dat weten we maar al te goed.
Vergeven voelt goed. Het is een cadeau dat je geeft aan een ander maar ook aan jezelf. Natuurlijk moet er drempels voor beslechten, moet je over hobbels heen stappen van trots en eigenwaarde, maar als het lukt om een ander te vergeven, groe je ervan als mens en groeit ook de ander en maken we God zichtvaar in woorden en daden en net als bij Abraham komt die God dan heel dichtbij in ons leven. Hij wil ons immer ook steeds opnieuw vergeven omwille van U, van mij van ons omwille van ieder mens

Lk 11,1-13
Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader,  – Andere handschriften lezen: ‘Onze Vader in de hemel’, en aan het einde van het vers: ‘Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.’
laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen,  want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.”  En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”  Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft.  Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.  Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.  Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?  Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?  Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl