Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: dichterbij!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

dichterbij!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (15e zondag jaar C)

Het kan niet uitbundig genoeg. Tachtigduizend mensen op het Museumplein in Amsterdam. Duizenden mensen die naar Zuid Afrika gevlogen zijn om de finale te kunnen zien. Op reis en over zee om de wereldkampioenschappen voetbal mee te maken. Natuurlijk is het leuk dat “We” de beste van de wereld zijn. Bijna dan. Natuurlijk bouwen mensen dan een feestje. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Vrijheid, blijheid en voor zoiets als het voetballen zeker. Het verbroedert enorm. Er zijn geen rellen en we weten weer eens dat we bij elkaar horen. We zijn een grot klein landje en willen wat te betekenen hebben op het wereldtoneel. Dat is alleen maar heel menselijk. We willen de beste, de sterkste, de mooiste en grootste zijn.

Het oude boek Deuteronomium schrijft ook over hoe mensen zijn. Mozes spreekt tot zijn volk: Wil je Gods volk zijn? Doe dan wat in de wet staat en keer terug naar God”. Ja, ook in die tijd waren mensen met van alles en nog wat bezig en ook zij vonden het net als wij moeilijk om God te vinden. Daarom zegt Mozes: “U hoeft niet in de hemel te zoeken of ver over de zee. Nee, het woord van God is dichtbij U. Het zit in Uw mond en in Uw hart en U kunt het dus volbrengen”.

Gods woord hoef je niet te zoeken over de zee of in Zuid Afrika of in de hemel ergens in de ruimte of waar ook. Mozes zegt het zelf: Het is veel dichterbij. Je weet vanzelf wel wat goed is en wat verkeerd. Nog duidelijker maakt Jezus dit in zijn gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: Goed doen is goed doen voor elke mens. Gods woord is een woord voor elke mens. Samaritanen en Nederlanders, Joden en Galileeërs, Duitsers of Spanjaarden, zijn allemaal Gods kinderen. De Samaritaan uit het verhaal dat Jezus vertelt, brengt God dichtbij. Hij is er wel voor die man die gebroken aan de kant van de weg ligt. Hij draagt Gods liefde in zijn hart, mond, handen en voeten. Hij heeft niet eens een beeld van God nodig, want hij is zelf beeld van God op Hem gelijkend. Zelfs Mozes op wiens naam de vijf oudste boeken van de Bijbel geschreven zijn, weet dat al die wetten en voorschriften samen te vatten zijn tot één: Als je Gods liefde zichtbaar wilt maken dan moet je zelf Gods liefde zijn en heel moeilijk is dat niet. Het zit in je hart en in je mond.

 
En toch… Het blijft heel moeilijk, want hoe graag we ook voetballend één zijn, één land, één club en één natie, zoeken we ook steeds weer een tegenstander op. Het zijn die Duitsers, die Spanjaarden en noem maar op. In het echte leven is dat niet anders. Buitenlanders blijven Samaritanen, alle gelovigen blijven watjes.

Jezus en Mozes zeggen samen: Ga daar aan voorbij. Ben als die Samaritaan, die de Goddelijke vonk in zichzelf heeft gevonden.

Wereldkampioen worden in het uitdragen van Gods liefde. Daar is geen trofee mee te verdienen. Nee, dat niet, maar gelukkig wel veel meer.

Daarom zegt Jezus tot zijn leerlingen en tot U en mij:

Doe dan voortaan net als hij!
 

Dt. 30, 10-14

Mozes sprak tot zijn volk: Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.  Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”  Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”  Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.  
 
 
 
 
 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl