Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: huismerk-christen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

huismerk-christen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Wat er in de supermarket wordt aangeboden is niet allemaal om het even. Er is wel degelijk verschil tussen A-merkproducten en huismerk-producten. A-merk heeft mooie verpakking, kleine lettertjes in vele talen, reclame op TV, een beetje duurder, maar wel geheel vernieuwd b.v. de schuimbektandpasta, nu met ingebouwde borstelreiniger. Daarnaast staat het huismerk met de aanduiding: tandpasta en zo staan er ook nog gewone potjes waarop “appelmoes” of iets anders met de vermelding wat er in zit. Soms is er ook nog een C-merk, maar daarvan is bekend dat het product onder de maat is. Het gaat natuurlijk om de inhoud en die is nog lang niet gegarandeerd door de opsmuk van de verpakking.
Het komt mij voor dat ook christenen voor een groot deel in deze twee of driedeling zijn onder te brengen en het is Jezus Christus die in het evangelie van vandaag ons aanspoort vooral op de inhoud te letten. In zijn omgeving zag hij A-merk joden die de wet vanbuiten kenden, die hun vroomheid zo uitstalden dat de gewone burger dit slechts met gebogen hoofd kon aanzien als een onhaalbaar ideaal. Jezus waarschuwde voor die schone schijn, die soms alleen maar schijn was en die voorbij ging aan ellende en verdriet van medemensen. Hij voorzag dat het met zijn volgelingen ook zo zou kunnen gaan en stelde dan ook zonder omhaal: Kijk naar de inhoud. “Als je de onderlinge liefde bewaart, daaraan kan iedereen zien dat je mijn leerling bent”.
Door de eeuwen heen is er heel wat verpakking en opsmuk aan het christendom toegevoegd. A-merkchristenen staan als gedoopt ergens ingeschreven, zijn in de kerk getrouwd nog vóór het samenwonen, betalen vast aan goede doelen en zullen nooit vergeten vóór het eten te bidden. Er zijn prachtige kerken gebouwd en er is een wereldwijde organisatie opgezet, die soms hoog van de toren blaast over goed en kwaad. Dat ze dit doen, daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar daar aan zijn, volgens Jezus, christenen nog niet als zijn volgelingen te herkennen. Soms vraag ik me wel eens af wat Jezus Christus zou vinden van zo’n stoet kardinalen en zo, die geacht worden de voorhoede van zijn heilsleger te zijn en als je hoog van de toren blaast dan is de plons des te harder als je naar beneden valt omdat het niet zo vlekkeloos is als werd voorgehouden.
Er zijn tegenwoordig ook heel wat huismerkchristenen.
Misschien vindt u ze wel onder uw kinderen en kleinkinderen. Ze helpen hun bejaarde buren met de verzorging van hun voortuintje, ze bezoeken hun oude moeder die van niets meer weet, ze blijven elkaar nog steeds trouw in voor- en tegenspoed. Zo zijn er heel wat jonge mensen die omzien naar hun naaste omgeving en bekommerd zijn om het geluk van mensen vlak bij hun leven en huis, huismerkchristenen die elkaar kennen. Het is waar, ze liften voor een deel mee met die grote Kerk die haar inspiratie op peil houdt uit liturgie, bezinning en verkondiging, die cultuur meevoert.
Grote kathedralen zijn prachtig, maar het eigenlijke christendom is huiswerk en het is goed daar op te letten en de waardering te geven die het verdient. Grote en mooie verpakking houdt soms de zeer gebrekkige inhoud verborgen, dat wordt in onze dagen weer eens pijnlijk blootgelegd. Zoals Jezus niets tegen A-merk joden had, zo heeft Hij ook niets tegen A-merkchristenen, maar B-merk joden en christenen mochten er van Hem ook zijn. Hij verkondigde dat God zijn en onze Vader alle mensen aan zijn hart drukt en spoort ons aan hetzelfde te doen. Alleen dan zijn we echt zijn volgeling. Het is een uitnodiging, niet meer en niet minder.
- - -

Johannes,31-33a.34-35
Toen Judas lskariot van het avondmaal was weggegaan zei Jezus:  'Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt, en in Hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in Hem, verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf; ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal lk bij jullie zijn. lk geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar lief hebt. Met de liefde die lk jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl