Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: los in de hand

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

los in de hand

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Wij zijn nog niet bekomen van de aardbeving in Haïti - en de Haïtianen nog veel minder dan wij- of daar is al weer zoiets in Chili en een aardverschuiving elders en een ingestorte mijn of een verongelukte touringcar. Het houdt niet op en dan hebben we het nog niet over de rampen die we in ons eigen leven vlakbij meemaken. “Dat God dit toelaat, het is oneerlijk, het moest niet mogen”. Dat zijn de opmerkingen die daar dikwijls bij worden gemaakt, zelfs door ongelovigen die dan even vergeten dan ze ongelovig zijn. Nog steeds zijn er mensen die menen Gods straffende hand te herkennen en als bij Hem niet de schuld ligt dan ligt ze bij mensen die om een of andere reden niet anders zouden verdienen. In Jezus’ tijd leefde dat idee heel sterk en toch kenden zij die eerste lezing van vandaag nog beter dan wij. In die lezing wordt nadrukkelijk gemeld dat de Eeuwige om de mens bekommerd is en blijft en meetrekt in goede en kwade dagen. “Hij houdt de hele wereld in zijn hand” zingen we soms. Dat is wel zo, maar Hij houdt ze niet zo vast dat ze niet meer kan draaien en de mens er niet vrij op kan bewegen.  Hij is “ als een goede Vader voor zijn kinderen “, zegt Jezus en laat ons de eigen weg gaan, bemoedigend, sterkend met de gaven van de Geest, maar niet als een straffende bemoeial. De geestelijke overheid van toen zag dat anders. Die had allerlei regels en wetten om aan de hand daarvan de goeden en de kwaden te sorteren. Wie zich misdroeg viel uit Gods hand wisten zij en wie uit Gods hand viel verging het slecht en zo wisten ze dat wie het slecht ging ook uit Gods hand was gevallen. Dat kun je natuurlijk alleen maar zeggen als het je zelf zeer voor de wind gaat. Maar het gaat ons toch te ver om te zeggen dat schraperige bankdirecteuren in Gods hand gekoesterd worden. Het komt mij voor dat we in onze dagen en echt niet alleen vanuit Reusel, weer zoiets horen. In elk geval lezen we in het evangelie dat Jezus daar uitdrukkelijk afstand van neemt. God ziet gespannen toe hoe wij mensen met ons onheil omgaan, terwijl wij de warmte van zijn zorgzame hand mogen blijven voelen, de gelukgevende levenswijze van zijn zoon Jezus Christus aanbiedend, maar wij moeten zelf kiezen en doen .
Ouders kunnen het doormaken dat hun kinderen niet alleen een andere weg, maar zelfs een verkeerde weg inslaan. Ze blijven nabij, met voorzichtige goede raad en zo meer, want het blijven wel hun kinderen. Zo doet God ook, laat Jezus weten en Gods geduld  raakt niet op. Dat lazen we in het evangelie waar de wijnbouwer al met de botte bijl klaar stond maar de wijngaardenier geeft niet op. “Met wat mest, wat extra zorg kan het misschien nog wat worden”. De geestelijke overheid van toen nam het Jezus zeer kwalijk dat hij omging met tollenaars en zondaars. Dan ging het over afpersers en mensen die zich aan God nog gebod iets gelegen lieten liggen. Niet de laatste van hen, maar de eerste die de Communie ontving, was nota bene Judas.
Jezus ging met mensen om zoals God met mensen omgaat, eindeloos geduldig, nabij en zorgzaam zonder iemand te beknellen. Wie zijn wij dan als wij menen de goede en de kwade te moeten sorteren? Maar wie aan deze tafel deelneemt en niet weet wat breken en delen voor elkaar betekent, die kan dat dan beter laten, want dan slaat het nergens op, maar wat ie doet moet ie zelf weten en wie nog ruzie heeft met de een of ander, doet er goed aan zich eerst te gaan verzoenen, maar kom dan wel terug. Amen
- - -
Lucas 13,1-9
Eens kwamen er mensen bij Jezus met het bericht over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: 'Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die achttien die gedood werden toen de Siloam-toren instortte,
denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.'
Hij vertelde deze gelijkenis: 'Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: "Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboon vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?" De wijngaardenier antwoordde: "Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten.
Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl