Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: verleiding

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

verleiding

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

U en ik vinden waarschijnlijk van onszelf dat we toch wel een redelijk sterk karakter hebben. Maar toch..., maar toch...!? We worden
voortdurend bewerkt door beelden, geluiden, woorden, om iets te doen zonder er veel over na te denken, terwijl we het soms helemaal niet
willen. We laten ons verleiden. Het zou met een appel aan de "boom van goed en kwaad" begonnen zijn, maar het is elk geval niet bij een appel gebleven. Veelal is de verleiding nogal onschuldig: om bijvoorbeeld eens een ander soort boter te kopen dan we gewend zijn en zelfs om een lotje te kopen voor het goede doel met de kans op een prijsje. We zijn er aan gewend voortdurend te worden belaagd om iets te kopen. Veel verleidingen zijn niet zo onverdacht.

We worden overgehaald meer en anders te eten dan gezond is, we worden uitgenodigd om dat drankje voor boven de 16 jaar eens te proberen,
waardoor kinderen onder de 16 op het idee komen dat ook eens te proberen. Het gebruik van drugs staat of valt met de al of niet
geslaagde verleiding. We worden verleid tot risico's in het verkeer.

Een redelijk sterk karakter blijkt in veel gevallen niet sterk genoeg, want we blijven dromen om boven ons gewone zelf uit te groeien, soms zelfs ten koste van anderen.

Het evangelie van vandaag beschrijft Jezus als echt een van ons, met dezelfde verleidingen, dezelfde dromen.
Daar is de droom om van stenen brood te kunnen maken, om alles wat je aanraakt in goud te kunnen veranderen, zonder dat je er veel voor
hoeft te doen, alsof daarin het geluk te vinden is. "Hij kan zomaar vallen", die gele bal met een paar miljoen. Zo wordt onze droom
gevoed. De tweede verleidelijke droom is een wereldreis door alle landen van de wereld om alle wereldwonderen te zien, om als God in
Frankrijk in je tweede huis te willen leven, heer en meester over je eigen tijd, je eigen leven. Wie droomt daar niet van? Het derde
verleiding is de inbeelding iets heel bijzonders te zijn: Gods lieveling op aarde. Jou kan niets gebeuren. Jij bent onkwetsbaar. Jij
zult je neus nooit stoten.

Jezus blijkt echt een sterk karakter te hebben en zegt nee tegen deze dromen. Hij onderkent en doorziet het verleidelijke karakter ervan.
Tegelijkertijd zegt hij ja: ja tegen het besef dat een mens niet leeft van brood alleen en ja tegen het inzicht dat het beter is om je brood niet alleen te eten, maar te delen met anderen. Ja zegt Hij tegen de overtuiging dat niet Hij het centrum van de wereld is, maar dat het centrum van zijn leven ergens anders ligt, buiten Hemzelf. Hij leeft vanuit de ervaring dat zijn centrum ligt bij de God die zijn volk nooit heeft kunnen vergeten, ook niet toen ze in het land van melk en honing kwamen en het hun voor de wind ging. "Ja", zal Hij zeggen tegen een leven van dienstbaarheid aan de ander in alle kwetsbaarheid. Hij is niet gekomen om gediend te worden, om op handen gedragen te worden, maar om te dienen en anderen op handen te dragen; om zelf een engel te zijn voor anderen. Aan dat "ja" zal Hij zijn verdere leven blijven vasthouden.

De betekenis van dit evangelie is niet zo moeilijk en past helemaal in deze "Veertigdagentijd": Sta eens even stil bij al die verleidingen, zet er eens wat op een rijtje en ga niet omheen. Als we al niet zo sterk zijn om veel van die verleidingen te weerstaan dan zijn we misschien wel in staat om ons op menig vlak tenminste wat te beperken en dat het onze geestelijke en lichamelijke gezondheid ten goede komt is mooi meegenomen. Veertigdagentijd, tijd van bezinning. Vandaag begonnen met opnieuw te kiezen  voor wat we wel en niet willen. Amen

Lucas 4, 1-'13
Vol van heilige Geest keerde Jezus na zijn doop terug van de Jordaan.
Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar
Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at Hij niet,
en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. Toen zei de duivel tegen
Hem: 'Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een
brood moet worden.' Jezus antwoordde hem:
'Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven. Daarop
nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle
koninkrijken van de wereld zien en zei: 'Heel die macht en al hun
pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef
ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.'
Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult
u aanbidden en Hem alleen dienen.' Hij bracht Hem naar Jeruzalem,
zette Hem op de rand van de tempel en zei: 'Als U de Zoon van God
bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn
engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U
dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.' Jezus antwoordde
hem: 'Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.'
Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg
voor een bepaalde tijd.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl