Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kerstmis is het al...

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kerstmis is het al...

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (3e zondag vd Advent)

Achthonderd euro kost een huisje in Cambodja, waar dorpsbewoners en ontwikkelingswerkers van stichting De Brug bouwen aan de toekomst. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Het geld is bestemd voor materiaal en grondstoffen. Mensen doen het allemaal zelf. Zo samenwerken, brengt mensen bij elkaar en doet meer dan wonderen.
Het leger des Heils deelt soep uit aan iedereen. Ook aan niet-gelovigen, aan drugsverslaafden en – criminelen, want het leger des Heils gelooft. Ze geloven alleen niet, dat iedereen het maar zelf uit moet zoeken. Die warme soep brengt voor een minuutje de hemel wat dichterbij.
Een broeder Montfortaan werkt in de Congo met verstandelijk-gehandicapten. Hij wil er niets voor hebben. Hij wil alleen die kinderen, die toch al zo benadeeld zijn, helpen. Met zijn vriendelijke aandacht brengt hij Gods rijk een stukje dichterbij.
Als ik zulke verhalen hoor, dan is het naar mijn idee al lang Kerstmis geworden en ook al heel vaak. En als ik lees van mensen, die zich zonder enig eigen belang inzetten voor een ander mens op deze wereld, dan mag je met de woorden van de profeet Sefanja uit de eerste lezing gerust zeggen, dat de Heer onze God al lang binnen onze muren is gesignaleerd.
Het zijn mensen die zich zo inzetten, die God een gezicht geven in onze wereld, want onze God is geen God uit den Hoge die met duvel en geweld de wereld regeert, maar het is een God, die zoals Sefanja voorspelt: Zijn Liefde stilzwijgend laat blijken.
Veel te vaak zoeken wij mensen God in den hoogte of in de verte of als begin van het leven of als Iemand met het grote Eindoordeel.
Maar daar weten we helemaal niets van. Misschien is het veel beter om gewoon om ons heen te kijken en te bezien of we God veel dichterbij kunnen vinden of we God misschien zelf geboren kunnen laten worden. Misschien ervaren we om ons heen wel Gods liefde als een mens belangeloos voor je klaar staat, zijn beste beentje voorzet om je te helpen, om je te steunen. Misschien ervaar je daarin net dat Gods Liefde zichtbaar wordt.
Misschien mogen we ook zelf Gods Licht laten schijnen door er te zijn voor anderen. Dat hoeft niet eens in grote projecten of in werkgroepen. Dat kan even goed door een hand op iemands schouder te leggen of door een vriendelijk woord of bijzondere aandacht.
Misschien gebeurt dat ook wel als je een zieke bezoekt, of daar waar je met iemand meekijkt in haar donkere nacht, of daar waar je een tuintje bijhoudt of de vuilnisbak buiten zet of met iemand gaat wandelen. Daar hoef je niet eens vrijwilliger of werkgroeplid voor te zijn. Nee, je hoeft alleen maar medemens te zijn en Gods Licht laten schijnen.

Johannes de Doper preekt ervan: deel je kleding die je over hebt, deel van je overvloed en maak de wereld niet stuk door meer te willen dan je nodig hebt. Dan komt Gods rijk dichterbij. Dan kan het Kerstkindje geboren worden. Kerstmis komt dichtbij. God wordt mens als wij het kind geboren laten worden in ons hart. We zetten ons beste beentje voor.


Sefanja, 3,14-19a
Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
1De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
 Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl