Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: alles geven

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

alles geven

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (32ste zondag jaar B)

Ik hoop, dat U voor deze dienst wel de Ouote heeft bijgehouden, waarin de top 500 van de rijkste mensen van Nederland de afgelopen week weer gepubliceerd. Dat is echt een must voor de  moderne mens, die zich toch enigszins wil optrekken aan de elite van deze tijd. De familie Brennickmeijer van de C&A zijn nog steeds de rijkste en bezitten zo’n 20 miljard euro. De koningin moet het met aanmerkelijk minder geld doen en heeft niet eens één miljard vermogen en dat is het laatste jaar nog eens met 20% gedaald. Ja , we mogen of liever gezegd moeten echt wat medelijden hebben met die rijke stinkerds want de meeste van hen hebben het afgelopen jaar nog veel meer verloren dan die 20% van de koningin. Niemand van hen is er namelijk op vooruit gegaan door de crisis. Gelukkig kennen we in Nederland de Voedselbank en kunnen ze daar nog altijd naar toe. Het is ook echt gedaan met de hoge bonussen bij de overheid. Ja, echt hoor. Niemand krijgt een extraatje…   Behalve als je dicht bij het vuur zit, want die warmen zich het meest. Wist U trouwens dat het woord “rijke stinkerd” stamt uit onze eigen kerkelijke traditie. Een arme werd vroeger na zijn dood buiten de stadspoort begraven op het armenkerkhof, maar een rijke kon een graf kopen in de kerk en werd dan onder de vloer begraven. Maar op den duur begon dat toch wat te ruiken. Vandaar.
Des te belangrijker voor ons kerkmensen met aandacht de lezingen van vandaag te bestuderen. De arme weduwe uit de eerste lezing bakt een brood voor de profeet Elia van haar allerlaatste beetje meel en olie. Ze geeft echt alles wat ze heeft, maar uiteindelijk doet het haar goed en is er voor haan geen gebrek. En de weduwe uit het evangelie geeft ook alles wat ze heeft en Jezus zegt van haar dat zij meer gegeven heeft dan alle anderen.
Jezus is geen mens om daar meteen een wetsregel aan te verbinden, maar zou ons vandaag weer een verhaal weten te vertellen en voor de mensen die kampen met hongersnood in Afrika vast weer een ander verhaal dan voor ons hier in de kerk, die het toch allemaal redelijk goed hebben, denk ik eigenlijk.
Zou zijn verhaal aan ons zijn om niet alleen wat geld te offeren als de collectebus voorbij komt, maar om ook onze tijd en aandacht en inzet te geven aan een behoeftig mens. Zou zijn verhaal niet gaan over om in de drukte van ons leven tijd te maken voor een goed gesprek met een medemens, om tijd te maken om je in te zetten voor zijn evangelie, voor de kwetsbaren uit de geloofsgemeenschap, voor je zieke buurvrouw?
Alles geven, alles opofferen! Misschien zelfs je leven inrichten om anderen te helpen en zo zelf gelukkig te worden en net als de weduwe uit de eerste lezing nooit meer te kort te komen. Dat levert vast geen plaats op in de top 500 van rijke stinkerds in  de Quote, maar nog veel meer, misschien zelfs wel over de grenzen van het leven heen.

1 Kon 17, 10-16
Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen.  Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen.  ‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’  Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken,  want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’  De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 16 Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.

Mc, 12, 38-44
Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein,  en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:  ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist.  Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.  Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;  want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl