Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vrede

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vrede

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (vredeszondag)

Lieve hemel, wat kan er op een dag als deze nog over vrede gezegd worden wat nog niet gezegd is en wat voor die zo gewenste vrede ook niets heeft uitgehaald? Je zou zo denken: “We kunnen het toch wel ergens samen over eens zijn”! Over vredessymbolen bijvoorbeeld. Vergeet het maar. Daar is het symbool van het gebroken geweertje boven de uitroep: Alle wapens de wereld uit. Moeten nu het broodmes en de hamer en zo naar de stort? Statistieken vertellen dat er in 70 procent van de gezinnen wel eens geweld gebruikt wordt en dat is heel gevaarlijk met zoveel gereedschap dat ook als wapen gebruikt kan worden. Vredelievende mensen zullen wel geen echte wapens in huis halen, maar criminelen wel en het is toch maar goed dat de politie daar rekening mee houdt. Nee het is niet zo eenvoudig.
Wist u trouwens dat het hakenkruis voor de Hindoes een vredessymbool is dat hun dierbaar is. Vrij recente geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat dit in onze streken bepaald geen vredesgevoelens oproept. De vredesduif vinden sommigen weer te Bijbels. Maar het vredesideaal wordt toch door de meeste mensen wel gekoesterd. Hebben we tenminste iets waar we het over eens zijn. Dus is er ook dit jaar weer een vredeszondag en een vredesweek, want misschien zou er anders nog meer ruzie en oorlog zijn, misschien haalt het toch wat uit, al is het maar een beetje.
    Dit jaar is het thema: “Beter zonder geweld”. Dat is natuurlijk niet nieuw. Mensen als Confucius, Ghandi en Martin Luther King hebben dat uitgedragen en van argumenten voorzien. Geweldloosheid is een levensstijl voor moedige mensen, die kwaad met goed vergelden, die overleg plegen en proberen te overtuigen, die begrip kweken en verzoening, die durven te lijden aan onbegrip en zelfs aan geweld. Er zijn nog heel wat mensen die hardnekkig blijven geloven hun vredesdroom ooit werkelijkheid wordt. Ook Jezus Christus was zo iemand en we hoeven Hem vandaag helemaal niet geforceerd erbij te halen omdat we om Hem hier samen zijn. We weten het van alle andere keren dat wij hier samen komen: Zijn woorden en daden getuigen alleen maar van goedheid en liefde naar medemensen, vooral naar degenen die zelfs te machteloos zijn om hun miskenning uit te schreien.
Dan zit het met dat christelijk ideaal van vrede zoals dat bij christenen hoort wel goed, zou je zo zeggen. Helaas, nog lang niet en in het allereerste begin dreigde het al fout te gaan. We lezen in het evangelie van vandaag dat die apostelen, nog vóór dat er enige organisatie op poten stond, al ruzie maakten over wie er het meeste de baas zou mogen spelen. Dat gevecht wordt op alle fronten door mensen elke dag weer geleverd. De gelovige gemeenschap die wij Kerk noemen zou een voorbeeld moeten zijn, maar was dat in het verleden maar zelden en dat is nog zo: Het ging en gaat voortdurend over macht en daarom is het goed vandaag nog eens in te drinken wat Jezus zo dringend vraagt:” Als je van jezelf vindt dat je voorop moet staan, gedraag je dan als  de dienaar van allen”. Hij heeft het zo vaak gezegd en voorgeleefd en toch is het maar bij te weinigen door gedrongen. Of zouden er vandaag toch weer een paar mensen meer zijn die zich straks thuis of op het werk zo proberen te gedragen? Dan heeft deze zoveelste vredeszondag toch wat uitgehaald.
Amen.

Marcus 9,30-37
Jezus en zijn leerlingen gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen.
Hij zei tegen hen: Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.' Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Thuis vroeg Hij hun: 'Waar hadden jullie onderweg dat meningsverschil over?' Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag
wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun: 'Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.' Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: 'Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl