Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Hangburgers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Hangburgers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Het aantal mensen dat de samenleving op gang houdt is beduidend kleiner dan het aantal inwoners. Je komt ze overal tegen: in de gezinnen, in de bedrijven, in tehuizen, noem maar op; mensen die de uren niet tellen, onvermoeibaar sjouwend en redderend, enthousiast voor alles en iedereen. Hier draait het op, maar het zijn er toch altijd te weinig en hoe kun je er wat meer in beweging krijgen? Dan stellen we vast dat er een grote groep is die maar zo’n beetje rondhangt. Je vindt ze onder jongeren en evengoed onder ouderen. Laten we ze, met een variant op zo’n vleeshap, “hangburgers” noemen. Ze doen niet per se iets verkeerd, maar ook niet veel goeds, weten met hun tijd en zichzelf niet goed raad, ze zitten het met z’n allen samen te weten, maar zelf bewegen, nee dat komt er niet van. Het zal wel een beetje samenhangen met onze welvaart. Toch is het iets van alle tijden. Ze zaten vroeger met de stoel achterover voor ’t huis of zwalkten ergens over straat. Ze willen best wat doen, maar dan met mate en er moet eerst lang en breed over gepraat worden.
Ook Jezus Christus kwam dit soort lui tegen en deed een poging deze smoesjesmakers duidelijk te maken dat ze niet allerlei voorbehoud moesten maken maar Hem in heel zijn persoon, met vlees en bloed moesten accepteren, in zich opnemen. Hij kwam ze regelmatig tegen, mensen die wel een beetje wilden. Die rijke jongeling die vroeg wat hij moest doen. Hij wilde wel wat, maar niet zijn hele hebben en houden laten voor wat het was en Jezus in woord en daad volgen. Of die soldaten die vroegen wat zij konden doen: “Maak  geen misbruik van je macht en wees tevreden met je soldij”, meer zat er niet in. Maar Jezus wilde wel wat meer. Om duidelijk te maken tot hoever zijn uitnodiging ging gebruikte hij een bekend beeld, wat ook ons niet vreemd is.
Er zijn in onze taal heel wat uitdrukkingen waarin je met het woord bloed een sterke emotie kunt uitdrukken:
Je hebt medelijden met “bloedjes” van kinderen in een weeshuis.
Tussen alle grappen door wordt je even “bloed serieus”, zeker als iemand probeert het bloed onder je nagels vandaan te krijgen. Je zou zijn bloed wel kunnen drinken. Ze moeten niet aan je bloedeigen kinderen komen.
Het is nog niet lang geleden dat mensen dachten de sterkte, de geest van een ander te kunnen verwerven door het bloed van die ander te drinken. In de westerse wereld is deze letterlijke bloeddorstigheid echter al duizenden jaren verdwenen. Dorst naar de geest van sterke personen is echter blijven bestaan en is misschien nog nijpender dan zo veel jaren geleden.
De evangelist Johannes speelt in op deze dorstigheid. Het is alsof hij zich met krachttermen richt tot alle slappelingen of twijfelaars,die niet weten wat ze willen, die niet weten aan wie zich op te trekken.
Hij ziet om zich heen hoe de jeugd zich optrekt aan Romeinen die met geweld aan landgenoten hun wil opleggen. Hij ziet hoe studenten dwepen met leraren die onwetende zielen om de oren slaan met citaten uit de Joodse wet. Hij ziet welke indruk een zakenman kan maken die iedereen te slim af is en een groot fortuin weet te verzamelen.
Als je daar iets tegenover wilt stellen, dan moet je met krachttermen komen, iets wat indruk maakt.
Dat alternatief is Jezus zelf , een man met uitzonderlijke opofferingsgezindheid. Want tussen de Romeinen, de schriftgeleerden en de rijkaards is het nog niet vertoond, dat iemand zijn vlees en bloed ter beschikking stelt. Wie op zoek is naar de geestkracht van een sterke man moet het elke dag opnieuw op zich laten inwerken: Jezus stelt zichzelf volledig ter beschikking van anderen.
Dat is natuurlijk niet alleen opgeschreven om bewondering af te dwingen. Nee, wel om ons verlangen te doen toenemen naar een dergelijke geestkracht, zonder al te veel voorbehoud.
De evangelist Johannes neemt er geen woord van terug: “Wie mijn vlees eet en bloed   drinkt”, wie mijn hele leven in zich opneemt, die is pas echt verbonden met mij en: “Wees gerust”, dit ga je overleven!”
’t Is heel wat meer dan alleen maar “hangburger” zijn. Misschien dat we het hangen af en toe nalaten en wat actiever worden. Onze samenleving komt nog steeds mensen te kort, die zich met vlees en bloed inzetten. Zo ja, denk er niet te lang over na.
Amen.

Johannes 6,51-58
Jezus sprak tot de menigte: 'Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.' Toen ontstond er onder de Joden een discussie: 'Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?' Daarop hernam Jezus: 'Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet,
als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl