Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: doof en blind

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

doof en blind

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (23ste zondag jaar B)

Op een Theologische faculteit is ooit eens een godsdienstpsychologisch experiment gehouden. Het ging zo:
Tien studenten werd gevraagd om in de grote aula van de universiteit een lezing te houden over het evangelie van de barmhartige Samaritaan.
Natuurlijk hadden alle studenten het keurig voorbereid en er volop aandacht aan besteed.
De lezing zou plaatsvinden om 14.00 in de middag precies. De bedenkers van het experiment hadden bedacht om voor de ingang van het hoofdgebouw een verklede persoon te leggen met toegetakelde kleren, een geschminkte wond om zijn voorhoofd en een sjofel uiterlijk. Af en toe liet hij een verdacht echte kreun horen.
Het resultaat was verbluffend. Het grootste deel van de studenten liep hem haastig  voorbij om hun woordje over naastenliefde te houden in die  met zoveel toehoorders in een prachtige grote zaal. Slechts een klein aantal vroeg de man of hij hulp nodig had. Zij waren niet doof en blind voor wat ze op straat zagen en vonden het toch belangrijker om iemand te helpen dan om erover te spreken.
Ik denk dat we allemaal wel eens doof of blind en soms zelfs doof en blind zijn voor de noden van een ander mens bv. op momenten dat we niet zien dat onze partner verdrietig is of dat een van onze kinderen een probleem heeft of dat onze ouders zich eenzaam voelen. Soms zijn we ook doof en blind voor wat er op onze wereld gebeurt. We kijken naar de andere kant en doen net of er geen oorlog, armoede, hongersnood, ziekte of geweld bestaat. We ontkomen er geen van allen aan. Ik in elk geval niet.
Maar Jesaja zegt in de eerste lezing: Houd moed en wees niet bang want God komt U redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven.
Tegen wie zou de profeet spreken? Tegen mensen die werkelijk fysiek doof blind of verland zijn of tegen ons die oog en oor zouden moeten krijgen voor het verdriet, het leed en de pijn om ons heen. Misschien wel tegen allebei.
En God ;  komt natuurlijk niet als een tornado over het land om iedereen beter te maken, maar zet ons aan en daagt ons uit om Zijn rijk van vrede en liefde gestalte te geven.
God heeft plannen met de wereld. Hij wil zijn rijk vestigen hier op onze aarde. Hij wil ze beter maken, menslievender en rechtvaardiger, maar heeft geen andere handen dan de onze. God is de Kracht die mensen geneest, maar wij zijn Zijn instrumenten. Niet meer doof en blind maar open voor Gods woord en voor elkaar.
Dat zal misschien ook de diepere betekenis zijn van het evangelie, dat we net hoorde: Ga open, zegt Jezus tot de dove man, maar Hij mag het niet overal rond gaan vertellen. Jezus vindt het veel belangrijker dat ook wij allemaal opengaan. Dat is Gods experiment met onze wereld en met ons mensen. Niet doof en blind zijn, maar een verlengstuk van Gods liefde. Mensen die het woord van Jezus verstaan en anderen en onszelf tot lopen horen bidden en zingen brengen. Amen.


Marcus, 7, 31-37

Jezus vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis.  Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen.  Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan.  Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’  Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.  Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden.  De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl