Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: bewustwording

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

bewustwording

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Een van de diepst ingrijpende momenten in een mensenleven is het moment waarop je iemand waarvan je houdt, die je goed kent, die je waardeert, dat je zo iemand door de dood verliest. Er valt een deel van je eigen leven weg en je wordt teruggeworpen op de primaire dingen van je bestaan en zo gedwongen tot nadenken over hoe nu verder. Al gauw zijn er mensen die willen laten weten dat ook zij er zijn voor die achterblijver, maar die doen en denken misschien heel anders dan degene die is weggevallen. Misschien voel je nog die laatste handdruk als die er was. Een kracht werd doorgegeven die ondanks het verlies rijker heeft gemaakt. In de setting van een afscheidsviering worden dikwijls allerlei herinneringen opgehaald, die door het drukke leven van alledag al te snel vervagen en alles verdwijnt na verloop van tijd in een dichte mist. Maar het kan ook anders gaan.
Door verdriet kan het stil worden en al terugdenkend aan die je zo dierbaar was kunnen we komen tot het bewustzijn dat wij in staat zijn opnieuw in het leven te zetten wat die overledenen echt gelukkig maakte, hoe die betekenis gaf aan het leven. Stil staan, nadenken en bewust worden van wat ons te doen staat om ons eigen leven betekenis te geven.
Toch is het meestal allereerst verwarring of verslagenheid die ons dan overkomt. De verleiding is er om maar zo gauw mogelijk aan het werk te gaan om te vergeten of zelfs te verdringen en dat is niet moeilijk, want de wereld zoals die om ons heen draait heeft eigenlijk geen plaats voor sterven, dood en verdriet. Er is van alles te beleven. Afleiding en verleiding mag dan anders zijn dan die voor Jezus Christus in de woestijn. Ze is er steeds.
De evangelisten laten ons weten dat Jezus en Johannes de Doper elkaar goed kenden en waardeerden. Johannes stond bekend als een  verzetstrijder in geestelijke zin. Hij wees de rijken op onrecht wat ze anderen aandeden en doopte degenen die zich wilde bekeren, die wilden gaan opkomen voor recht. De gezagsdragers voelden zich echter zozeer bedreigd dat ze Johannes gevangen lieten nemen. Johannes werd ter dood gebracht. Jezus nam de tijd om lang bij dat doodsbericht stil te staan. Hij zocht de eenzaamheid op in de woestijn. Hij kwam daar vandaan met een levensplan. Hij wist wat hij zou gaan doen. Hij zou zijn bijzondere gaven gaan gebruiken om de armen te gaan helpen en een boodschap van bevrijding te brengen voor iedereen die hetzelfde wilde doen.
Dit evangeliedeel is niet enkel bedoeld om opnieuw iets te zeggen over die boodschap, maar eerder om ons te wijzen op de kracht die we kunnen opdoen bij zieken, als we ze bezoeken en stil te staan bij dierbare vrienden die zijn overleden, kracht om ons eigen plan te trekken en om te doen wat ons te doen staat.
In deze veertigdagentijd gaat er niet om om ons meteen te laten opveren en ons te storten op grote of in elk geval goede daden. Het is bedoeld als tijd van innerlijke stilte en inkeer, om alles even van ons af te laten vallen, ons af te vragen: hoe doen en deden anderen dat, zoals Jezus deed in de woestijn, en ons plan te trekken.

Marcus 1,12-15
De Geest dreef Jezus weg, recht de woestijn in.  Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld door de satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren,
en de engelen stonden Hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: 'De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl