Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vissers van mensen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vissers van mensen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (3e zondag jaar B)

Een goede collega van mij is fanatiek visser. Laatst won hij zelfs een prijs. Hij had een vreselijk grote vis gevangen en via een stemming op internet won hij een geheel verzorgde visreis ergens in Scandinavië. Als we met een aantal pastores samen zijn en we overleggen en vergaderen over het een en ander plagen we hem wel eens met dat vissen van  hem. Maar dat kan hem niet schelen. Hij komt tot rust, vindt het een geweldige bezigheid en hij kan er heerlijk van ontspannen.

Wat hij nog beter kan, is naar mensen vissen. Hij heeft er zelfs zijn beroep van gemaakt en veel mensen in  vinden dat hij dat een fijne pastor is. Geboren en getogen in zijn parochie is hij er na zijn studie weer teruggekomen en heeft er zijn plek gevonden.

In de krant stond afgelopen week dat er priesters uit het buitenland naar Nederland komen om hier parochiewerk te gaan doen. In Eindhoven is er al een pastoor die komt uit Indonesië en na wat aanpassingsmoeilijkheden hebben mensen hem geaccepteerd als hun voorganger. Hij staat open voor mensen en de mensen voor hem. Onder zijn foto in de krant stond: ik leer van de mensen en de mensen van mij.

Met zo’n instelling moet je het inderdaad kunnen maken, want een pastor, een priester moet een open blik hebben voor zijn mensen en niet menen dat hij alles weet. Hij is in Eindhoven echt visser van mensen

U wist het misschien niet, maar in onze parochie lopen ook veel vissers van mensen rond. Nee, het zijn geen officieel gewijde priesters, maar het zijn wel mensen die op een of andere manier die stem gehoord hebben, die de profeet Jona ook hoorde: Sta op en ga naar Ninivé en kondig aan wat ik U te zeggen heb gegeven. De vissers in onze parochie begeleiden de kinderen op weg naar hun communie. Ze dragen zorg voor de kinderen in de kinderwoorddiensten of in de gezinsvieringen. Ze bezoeken zieken en organiseren kersttochten en nog veel meer en overal proberen deze vissers van mensen de boodschap van Jezus te brengen van samen delen en samen zorgen voor elkaar en erop vertrouwen dat God dan voor ons mensen zorgt.

Die vissers in onze parochie spreken gewone mensen taal en staan dichtbij anderen omdat ze gewoon ook in de wijk wonen boodschappen doen en mensen ontmoeten.

Wat zou het onze kerk toch goed als al deze mensen priester zouden kunnen worden… Of ze nu man zijn of vrouw getrouwd of alleenstaand..als ze de bereidheid hebben in Gods geest de boodschap van Jezus Christus te verkondigen en daar hun leven van willen maken

Zou het toch getuigen van een echt nieuw elan als zij priester zou kunnen worden. Maar jammer genoeg is dat niet zo en haalt het bisdom met de beste bedoelingen priesters van ver om hier mensen te vangen.

Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je moet het er wel mee doen.

Een wijze collega zei laatst. Als we terug willen naar de priesterkerk dan is dat een mooi ideaal, maar zolang ze er niet zijn doen we het met toegewijde mannen en vrouwen in de parochies, want van daaruit moeten roepingen ontstaan. Jezus zegt in het evangelie, kom en volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken, dat zegt hij ook tegen ons allemaal. Niet alleen tegen het veel te kleine aantal priesters in ons land, niet alleen tegen beroepskrachten, maar tegen ons allemaal.

Ook Jezus heeft moeite met de kerkwetten van zijn tijd, maar het houdt hem niet tegen zijn boodschap van het rijk Gods te verkondigen, want dat moet er hoe dan ook komen met behulp van gewijde en met behulp van toegewijde mensen om naar mensen te vissen en geluk en liefde te brengen overal waar het kan

Marcus, 1, 14/20

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.  Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen  

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.  Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl