Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: niet van deze wereld

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

niet van deze wereld

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (7e zondag van Pasen jaar B)

Vroeger had je het programma Showroom op de t.v. Daarin kwamen allerlei rare snuiters voor de camera. Ik herinner me een man, die woonde in een fietsenschuurtje. Hij wilde niks te maken hebben met de huidige consumptiemaatschappij. Zijn manier van leven was een stil protest tegen de wereld die mensen beklemd, afhankelijk maakt en in het gareel wil houden. In het programma Man bijt hond kom je ze ook tegen. Mensen die op een of andere manier zich niet willen aanpassen aan de maatschappij. Een boer, bij wie de kippen en de geiten binnenlopen, die nooit van zeep heeft gehoord of beter gezegd: wil horen en die samen met zijn beesten aan tafel zijn prakje eet. En wat te denken van de straatprofeet Arnold in Eindhoven. De winkeliers vinden hem onaangepast. Hij staat het winkelende publiek in de weg. Er moet geconsumeerd worden en Arnold preekt dat we met zijn allen moeten consuminderen. Al deze snuiters laten toch iets zien van een andere wereld. Een wereld waarin het niet gaat om meer en nog veel meer, maar om een andere manier van leven: dichter bij de natuur; dichter bij de aarde; dichter bij je naaste; dichter bij God.


Jezus is in zijn tijd ook zo’n vreemde vogel. Hij verkondigt ook een andere wereld. Hij verkondigt Gods rijk, dat hier op aarde gevestigd moet worden. Het is een rijk waarin liefde, zorg en aandacht voor de naaste moet gaan gelden. Het is een wereld, die toegewijd moet worden aan de waarheid, waarin dus niet bedonderd en bedrogen wordt. Het is een wereld, waarin het anders gaat dan het nu gaat. Waar niet gegraaid wordt naar bonussen, maar waarin eerlijk wordt gedeeld. Dat rijk is niet van deze wereld, nog steeds niet. Dat rijk is van een heel andere wereld. Dat is Gods wereld. Jezus zegt het van zichzelf. Ik ben niet van deze wereld, maar ik ben wel in deze wereld. Ik ben naar deze wereld gezonden door de Vader en ik wijd mij toe aan Hem.


Misschien is wat Jezus van zichzelf zegt ook wel van toepassing op ons. Misschien mogen wij ook wel iets minder van deze wereld zijn en wat meer van Gods wereld. Er wordt gesproken over geldcrisis en een kredietcrisis en een economische crisis. En natuurlijk is het verschrikkelijk dat er weer veel ontslagen vallen, dat mensen hun werk verliezen en dat uitkeringen voor mensen die het het meest nodig hebben weer omlaag zullen gaan. Weer gaan we in onze samenleving die crisis oplossen door het consumentenvertrouwen aan te wakkeren. We moeten nog meer gaan kopen, nog meer gaan winkelen en nog meer consumeren. Maar misschien licht de echte oplossing dichter bij het evangelie. Dat andere rijk moet er komen, waarin samen gedeeld wordt, wordt geen macht meer ligt bij de leiders van de staat en van grote bedrijven, maar waarin de macht van Gods liefde regeert, waarin de macht van het samen delen gaat heersen, waarin eerlijk delen wordt: het meeste geven aan hen die honger hebben, waarin de woorden van bisschop Muskens nog eens gehoord worden, die deze week tot ereburger van Breda werd benoemd: dat een brood stelen helermaal geen stelen is als een ander meer dan overvloed heeft en een ander nog minder dan niks. Dat zijn woorden en daden van die andere wereld die dichterbij komt als mensen zich richten naar de woorden van Jezus zelf.

Nee hoor… die woorden van Jezus laten geen ruimte voor eigen gegraai en overdreven bonussen. De woorden van Jezus laten Gods wereld zien. Waaraan wij allemaal mee mogen werken. Ze mogen ons als het ons steeds meer lukt zo te leven, dan misschien rare snuiters vinden, maar dan toch snuiters die leven in geest van Jezus zelf, die Gods liefde hier op aarde willen tonen.


Joh 17, 11b-19

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.  Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.  Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.  Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.  Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.  Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.  Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.  Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.  Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl