Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: stemmen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

stemmen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (4e zondag na Pasen) roepingenzondag

Door de dag heen hoor je heel wat stemmen. De roep van de wekker, die je zegt op te staan; de stemmen van je kinderen die een boterham willen en een beker melk; de stem van je werk, die je roept tijdig aanwezig te zijn; de stem van je collega’s die je van alles en nog wat vragen; je baas, die je vraagt haast te zetten achter dat rapport en de stem van de radio, die je vraagt mee te doen aan een spelletje, want dat is toch gezellig; tussen de middag de stem van de reclame, die je roept iets nieuws te proberen, helemaal anders, de stem in de supermarkt, die je wijst op aanbiedingen en reclames; dan de dominante stem van internet en de televisie. Er is van alles te krijgen. Het is allemaal super. Het is vreselijk verleidelijk en je wordt er helemaal gelukkig van  -zeggen ze. De stem van meer en nog veel meer, de stem van harder werken, de stem van de kinderen, die om nieuwe kleren vragen…. En ga zo maar door.
Stemmen in je hoofd horen is ook een ernstige psychische ziekte. Je raakt er vreselijk van in de war en kunt niet goed meer functioneren. Dan zijn al die stemmen, die wij dagelijks horen niet echt bevorderlijk voor onze gezondheid.

Maar er zijn ook andere geluiden: De stem van zeggen waarvoor je staat:  Dat doet Petrus vandaag in de eerste lezing. Tijdens het leven van Jezus had Petrus Hem in de steek gelaten en toch zei Jezus tegen hem:
Jij bent de rots op wie ik mijn kerk zal bouwen: een rots en een twijfelaar. Maar hij heeft de stem van Jezus verstaan en neemt het initiatief. Met ferme woorden bekeert hij veel mensen: drieduizend mensen sluiten zich aan bij de beweging van mensen die Jezus willen volgen.

Gods stem is geen harde stem, geen schreeuwerige reclame en Hij heeft ook geen aanbiedingen op het Internet. Zijn stem gaat via Jezus, die zegt dat hij de deur wil zijn voor zijn schapen, dat Hij als een herder wil zorgen voor al degenen, die zich aan Hem toevertrouwen. Het is een zachte stem en je moet heel stil worden in jezelf en bij jezelf om die stem goed te horen. Als we het hier in onze kerk stil maken om te bidden dan hoeven we niet eens veel woorden te gebruiken, maar alleen onze oren en ons hart open te zetten voor elkaar en voor de stem van God, die zachtjes roept van vrede, liefde en gerechtigheid voor alle mensen. Geen nieuwsbulletin, geen grote woorden via magistraten en kerkleiders, maar zachte woorden, waarvoor je soms een hele hoop ballast opzij moet duwen voordat het kunt horen.
Roepingen zondag nodigt ons uit stil te worden en voorbij te gaan aan allerlei schreeuwerige geluiden van dikdoeners en verleiders uit de samenleving en de kerken, die het alleen maar gaat om eigen gewin en eigen macht…… en dan zelf  verder te kijken, verder te luisteren naar de zachte liefdevolle stem van God, die niets anders vraagt dan; doe met mij mee!
Maak van de wereld mijn rijk van vrede, liefde en gerechtigheid, dan komt de hemel op aarde en woon ik bij jullie in jullie midden, opdat je leven mag bezitten in overvloed.


Johannes,10, 1-10

Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt,een dief of een rover.  Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.  Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn      stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.  Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat   ze zijn stem kennen.  Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’  Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.  Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.  Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 1 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl