Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: topervaringen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

topervaringen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (2e zondag 40-dagentijd)

De verre vakanties en de zomervakanties worden vooral in deze eerste maanden van het jaar geboekt, zo konden we dezer dagen vernemen. Nog heel eventjes kunnen we de vliegtax ontlopen, maar desondanks wil meer dan de helft van alle Nederlanders de komende jaren nóg meer en nóg vaker op vakantie, de landsgrens over, weg uit de vertrouwde omgeving om elders eens rond te gaan kijken en zo mogelijk tot rust te komen. Het lijkt wel alsof al die mensen de eerste lezing van vandaag op zich hebben laten inwerken. Volgens de schrijver van het boek Genesis zegt God tegen Abraham: “Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen”. De neiging om het geluk eens elders te zoeken zat er kennelijk duizenden jaren geleden al in bij mensen.
Al speelt die Bijbeltekst bij het maken van vakantieplannen niet zo’n rol, het verlangen om afstand te nemen van de vertrouwde omgeving, ergens heen trekken waar minder regels gelden, waar je nauwelijks verplichtingen hebt en waar de levenssfeer een stuk aantrekkelijker is dan thuis, dat verlangen was en is groot.
Als het een beetje mee zit tref je leuke mensen, schijnt de zon zo nu en dan en kom je helemaal op adem. Menigeen gaat dan in zo’n omgeving kijken of er geen huizen te koop zijn, want op een plek waar het goed toeven is zou je altijd of in elk geval wat langer willen blijven. Dat doet denken aan die drie apostelen die met Jezus een berg hadden beklommen, zich als vrienden onder mekaar vonden en een topervaring om voorgoed te willen vasthouden. Ze wilden er drie tenten bouwen. Waar hedendaagse vakantiegangers op het punt staan om ergens een mooi geveltje te kopen, voorbij kijkend aan de bouwval erachter die moet worden opgeknapt, daar vonden die apostelen een paar tenten al goed genoeg.
Zo’n topervaringen kunnen we ze ook thuis hebben op de schaarse momenten waarop iemand je goed begrijpt. Dan zouden we de dag willen verlengen tot een eeuwigheid. Zo is het telkens als we goede mensen ontmoeten. Dat geeft energie, dan willen we wat.
Jezus laat de drie apostelen afdalen van de berg, als vakantiegangers die achter het mooie geveltje mogen kijken. Doe apostelen ervaren tegenstand van farizeeën en van kleingelovigen, vakantiegangers worden zich weer bewust van onvermijdelijke verplichtingen, van de zorg voor hun kinderen en kleinkinderen, de verplichtingen van hun werk en van alles en nog wat waar ze dagelijks mee te doen hebben.
Vandaag wordt ons voorgehouden: Trek inderdaad maar eens weg om elders rond te kijken, doe nieuwe ideeën en energie op in de ontmoeting met andere mensen en culturen, maar daal weer af van die berg, keer terug naar de realiteit van elke dag en zet daar alles neer wat elders is opgedaan aan rust en evenwicht, aan nabijheid van mensen met wie je optrekt door het leven.
Zo’n eenvoudige overweging van de lezingen is soms heel praktisch: Trek weg uit je vertrouwde omgeving, kom thuis met goede moed en maak ,misschien nu met een paar wijzigingen,maak er het beste van.


Matteus 17,1-9
Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: 'Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.' Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.' Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: 'Sta op en wees niet bang.' Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 'Vertel niemand van dit visioen voor de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl