Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: denkers en doeners

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

denkers en doeners

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (carnaval)

Stel u eens voor dat u bij een medisch specialist zit omdat er iets aan een been mankeert. Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zo is al ingevuld. “Hebt u een aanvullende verzekering en bij wie?” “Ik zal het met mijn collega’s bespreken wanneer we er aan kunnen beginnen, eerst natuurlijk screenen , dan ontwerpen we een stappenplan, we maken natuurlijk nog daarvóór een risicoprofiel en risicoanalyse om te kunnen komen tot een validatie en optimalisatie. Zo gauw dat rond is, kan dus wel een paar maanden duren, krijgt u een oproep en dan beginnen we.” Hier lopen we tegen het  spreekwoord aan: “Eerst gedaan en toen gedacht heeft menigeen in leed gebracht.” Jawel, maar er zijn toch grenzen, want misschien moet u na die maanden op een brancard worden aangevoerd. Het kan ook anders. Misschien dat u even mag doorlopen naar het behandelkamertje voor een spuitje, een pleister en de zaak is verholpen.
Ze waren er al ver vóór onze jaartelling: mensen op wie een beroep wordt gedaan, dan heel diep gaan nadenken, het in de vergadering gooien enzovoorts, enzovoorts. Maar “garen op de klos”, nee dat niet, want het zijn denkers en hoe dieper ze nadenken hoe later of nooit worden het doeners.
Gelukkig ben je als je zo arm van geest bent, onbevangen en direct dat je meteen aan de slag kunt. Dat maakt je zelf gelukkig en ook anderen die op je aangewezen zijn.
“Gelukkig de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen”.  Deze uitspraak van Jezus Christus lezen we vandaag, bekend als één van de “ acht  zaligheden”. Ze bevatten in het kort de complete “Blijde Boodschap” van Jezus Christus. Vanwege de beschikbare tijd en ons beperkte uithoudingsvermogen houden we het  even bij deze eerste uitspraak.
Er is een tijd geweest dat dit werd uitgelegd als een aanprijzen van de armoede, niets hebben, niet genoeg om van te leven, net iets te veel om van te sterven. En het Rijk der hemelen dat zou dan de tijd zijn na dit beroerde aardse leven en daar komt het dan allemaal goed.
Nu mag het even diep in ons doordringen dat Jezus nergens zijn volgelingen aanraadt om honger te lijden en in lompen gehuld door het leven te stappen. In tegendeel: zorg voor je zelf en ook voor elkaar. Wie niet voor zichzelf gezorgd heeft kan ook niets voor een ander doen.
En dan dat Rijk der Hemelen. Jezus heeft het niet over het leven ná dit leven.
Daarover spreekt  Hij vrijwel nooit. Wel verzekert Hij ons dat we nooit uit Gods hand vallen en daar mogen we het mee doen, verdere bijzonderheden over ná de dood houden Hem niet bezig. Hij heeft het steeds over het Rijk der Hemelen nu, de wereld zoals bij de schepping bedoeld, een wereld vol gelukkige mensen, waar men om elkaar geeft, zodat je zelfs met je verdriet gelukkig mag zijn, want dan krijg je zeker een arm om je heen, die troost.
Gaat het hier dan helemaal niet over materiele armoede? Jawel, ook. We weten het van onszelf of van anderen, dat hoe rijker men is, des meer bedenkingen heeft men dan vóór dat er ergens wordt bijgesprongen. De rijken zijn meestal de slimmeriken, de denkers, want die vind je zelden onder de doeners. Misschien is het daarom wel gemakkelijker om gelukkig te zijn voor degene die weinig heeft, want die heeft over weinig bezit ook weinig zorgen, maar ook de rijke kan gelukkig zijn en tegelijk arm van geest omdat hij of zij niet in het bezit gevangen zit, onbevangen ermee omgaat.
Jezus’ leerlingen vroegen Hem: “Hoe kan ik gelukkig zijn”? Dat vroegen ze niet voor het hiernamaals, maar voor nu.
Het antwoord was: Of je nu arm bent of rijk, laat je leven niet beheersen door bezit, maar wel door de zorg voor elkaar. Dat maakt je zelf gelukkig en de ander ook.
Moge het zo zijn. Amen.

Matteüs 5,1-12a
Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
`Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl