Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: gangmakers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

gangmakers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (2e zondag door het jaar)

Waarschijnlijk hebt u ook wel eens op de TV gezien dat een wielrenner achter een soort motorrijder aansjeest die zo’n wielrenner op gang helpt en dan een hoop tegenwind wegneemt zodat de coureur er in volle vaart achteraan kan. Dat heet een gangmaker en die komen we ook tegen in ons dagelijkse leven: mensen die je op gang helpen en zorgen dat de vaart erin blijft. Het carnavalsfeest dat er aankomt staat of valt met zulke mensen. Als die ontbreken of waar die opzij geschoven worden ,wordt het een grote flop. Ze kunnen een hele zaal laten lachen als ze daar de kans toe krijgen. Bij een officiële bijeenkomst is de schikking gebonden aan regels en etiquette, maar bij bijeenkomsten waarop de stemming belangrijk is doen we er goed aan de stemmingmaker niet ergens in een hoek te laten aanschuiven. Als dat gebeurt laat men een prachtige kans liggen.
In ons samenleven met elkaar is het nog veel  belangrijker om op te merken, te zien of te horen wie er zich aandient om het goed met elkaar omgaan op gang te brengen, te stimuleren en ervoor te zorgen dat men dat niet laat versloffen. Als je ziet dat iemand zich druk maakt voor het welzijn van medemensen, iemand die daarvoor de handen uit de mouwen steekt ook al wordt er niets voor betaald, als iemand je daarin wil meenemen, loop dan niet weg, maar blijf erbij in de buurt, kijk en luister. Zo iemand kan bezielen, de begeestering geven waar iedereen naar heeft uitgezien.
    Het is Johannes de Doper, die ons dat vandaag in het evangelie voorhoudt. Hij heeft het daar over Jezus Christus. Hij heeft gehoord waar Jezus mee bezig was en aan de hand daarvan vastgesteld dat zijn oproep om mensen te mobiliseren voor elkaar, dat datgene wat hij doet, maar een klein duwtje in de goede richting is vergeleken bij de stuwende kracht die van Jezus uitging, stuwende kracht en zuigkracht , heel noodzakelijk om mensen in beweging te krijgen en te houden. “Luister naar Hem”, zegt hij en dat geeft hij de lading van een soort goddelijk bevel. Het waren toen al duizenden mensen die zich door Hem aangesproken voelden en van degenen die het goed begrepen hadden is er in de geschiedenis heel veel goeds uitgegaan.
Die boodschap van Johannes geldt meteen voor iedereen die we bewonderen om hun inzet: mensen met een missie, mensen die gezien hebben wat er gebeuren moet, initiatieven nemen om kleine mensen, kinderen, hulpbehoevenden te hulp te snellen. Dat zijn niet degenen die alleen maar vergaderingen uitschrijven. Daar hebben we er meer dan genoeg van. Die nemen geen tegenwind weg, die produceren alleen gebakken en ingedikte lucht. We kunnen beter luisteren naar degenen die met overtuiging vertellen waarom zij zich zo voor anderen inzetten. Je komt ze overal tegen. Het zijn niet per se de deskundigen, de beroepsadviseurs. Ze zijn daar waar nieuwe gemeenschappen ontstaan die zich sterk maken voor een betere samenleving. Ze treffen elkaar op bezinningsdagen, in een kerkcafé, dat is een bijeenkomst op het raakvlak van kerk en samenleving, ze treffen elkaar in een Taizébijeenkomst of hoe het allemaal mag heten.
Naast alle onverschilligheid en gebrek aan daadkracht om ons heen liggen er elke dag volop kansen om bezieling op te doen. Let op de gangmakers, sluit erbij aan. Zij nemen de eerste tegenwind wel weg en zuigen iedereen mee die bereid is er wat eigen inspanning aan toe te voegen. Opletten en de kans grijpen.
Amen.

Johannes 1,29-34
Johannes zag Jezus, terwijl die naar hem toe kwam.
'Daar is het lam van God', zei hij, 'degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: "Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al." Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water.' En Johannes getuigde: 'Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: "Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest." Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl