Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: bergen verzetten

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

bergen verzetten

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Het kan best zijn dat het leven zich lange tijd voltrekt over een breed bospad, zonder veel hobbels of kuilen, omgeven door zingende bossen, fluitende vogels en geurige bloemen. Door routine en ervaring krijgen we het zo geregeld dat iedereen om ons heen tevreden is.
Maar hier past de opmerking die de aanbieders van beleggingen verplicht toevoegen aan hun advertentie: “De resultaten van het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Want plotseling kan het er heel anders uit zien. Je krijgt een klus opgedragen die groter is dan je ooit hebt verricht. Je roept meteen: “Ze denken zeker dat ik bergen kan verzetten”.  
En toch lezen we vandaag dat Jezus zegt, dat je bergen kunt verzetten door te geloven.
Het kan nauwelijks enkel bedoeld zijn voor de grootste klus van een timmerman of andere ambachtslieden. Als we een beetje op de hoogte zijn van wat er landelijk en mondiaal ons te doen staat om oorlogen te stoppen, onrecht, armoede te bestrijden, dan wordt ons levenspad eigenlijk voortdurend omgeven door hemelhoge bergen waar je moedeloos van wordt. Het zou mooi zijn als Jezus daar een oplossing voor had.
Maar onder het gehoor van Jezus zaten wellicht weinig functionarissen die politiek konden bedrijven op landelijk of wereldniveau. De boodschap van Jezus moet voor anderen bedoeld zijn.
Ze was en is bedoeld voor gewone mensen. De woorden van Jezus zouden tot steun kunnen zijn geweest voor degenen die in oktober 1944 Best hebben bevrijd. Je zou die woorden ook kunnen meegeven aan de jongens die een taak hebben in Uruzgan. Er wordt meer van hen gevraagd dan het volgen van het brede bospad met fluitende vogels.
Maar nog dichterbij is de taak in een slepende ruzie. Stel u voor: Ze vinden dat u persoonlijk maar eens als bemiddelaar moet optreden en moet zorgen dat alles goed komt in zo’n conflict. Daar heb je dan een berg in je eigen tuin. Hoe kom je daar overheen? Je bent geen specialist. Je kunt je verdiepen in methodes van een bemiddelingsbureau. Je kunt geduldig luisteren naar de visie van iedereen die er bij betrokken is. Maar daarnaast ligt hier in het evangelie een uitnodiging om je te verdiepen in de visie van Jezus Christus.
Die ongeletterde apostelen en eerste leerlingen bleken op hun tocht in het voetspoor van Jezus Christus tot meer in staat dan zijzelf ooit hadden gedacht.
Voor alle duidelijkheid moet gezegd zijn dat ze het aanvankelijk verkeerd hadden begrepen. Ze meenden dat ze met hun geloof God in de hand hadden. Jezus wijst ze terecht. Hij zegt niet: “Als je geloof maar groot genoeg is, dan zal God zelf wel zorgen dat het in orde komt”.  Neen, bij volgelingen die hun eigen vermogen overtreffen, zegt hij: “Je geloof heeft je gered, door te geloven kun je bergen verzetten”. Dat is iets anders. Wie zich de visie van Jezus eigen maakt, draagt de Mensenzoon met zich mee met de ongekende geestesgaven, de van God gekregen talenten van moed, raad en sterkte, van wijsheid, geduld en doorzettingsvermogen.  Degene die daarmee gewapend luistert naar alle mogelijke aspecten van een slepende onenigheid, die heeft een stevige steun in de rug en is niet alleen, die heeft God aan zijn zijde.  Zo iemand mag bidden dat hij of zij die berg in de eigen tuin kan verzetten.
 
Amen


Lucas 17,5-10
De apostelen zeiden tegen de Heer: 'Versterk ons vertrouwen.'
De Heer zei: 'Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbeiboom daar zegt: "Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee",
dan zou hij je gehoorzamen. Stel, iemand van jullie heeft een slaaf die ploegt of het vee hoedt. Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen: "Kom meteen aan tafel"? Nee, hij zal hem veeleer zeggen: "Maak het eten voor mij klaar, omgord je en bedien me, en als ik klaar ben met eten en drinken, dan kun jij gaan eten en drinken."
Hij bedankt de slaaf toch niet omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen? Zo moeten ook jullie zeggen, als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: "Wij zijn maar slaven; we hebben gedaan wat we moesten doen."

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl