Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: (op)bouwfraude

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

(op)bouwfraude

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar (25e zondag, startviering lidwinakerk)

Ik mats je wel. Een gevleugeld woord als mensen zaken met elkaar doen. Als we die woorden echt serieus zouden nemen dan lijkt het wel of niemand nog iets hoeft te betalen voor een zakelijke transactie, want alles gaat vreselijk gematst de deur uit.
In deze weken rond prinsjesdag natuurlijk geen beter voorbeeld dan het politieke krachtenveld in Den Haag. Vorig jaar stond links Nederland nog op de achterste benen vanwege rechtse maatregelen en nu is rechts Nederland boos omdat hun rijkdom dreigt ietsje minder snel aan te groeien.
Is Mevr. Verdonk bezig met machtsspelletjes die we -als gewone Nederlanders, die goed zijn van vertrouwen in iedereen- niet begrijpen of zelfs niet kunnen begrijpen?
Duidelijk is wel dat ze vooral zichzelf wil matsen, macht wil krijgen en daarom soms kiest voor ongezouten uitspraken en dan weer voor de slachtoffer-rol.
Bouwfraude: daar stonden de kranten vol van. Ambtenaren die de bouw van openbare gebouwen  lieten aanbesteden door  bedrijven waarmee ze een handeltje opzetten. Jij wat voordeel; ik wat voordeel. De staat betaalt; wij allemaal dus.
 
(Op) bouwfraude in alle opzichten; Machtsmisbruik en royaal doen over de rug van een ander mens. Het komt voor in het klein en in het groot.
 
In onze parochie waarin ook aan alle kanten wordt opgebouwd gebeurt zoiets gelukkig niet,want iedereen zet zich vrijwillig in. Niemand krijgt er geld voor en het doel is ook niet winst maar een boodschap uitdragen.

 
Jezus zegt in zijn verhaal dat we allemaal rentmeesters en meesteressen zijn. We hebben Gods schepping te leen om er goed voor te zorgen. Jezus laat zien dat de rentmeester zich met slimme trucjes probeert te redden. Als ik jou schuld kleiner maak dan red ik het wel.
En dan staat er een bijzondere zin in het evangelie. `De kinderen van de wereld gaan onderling handiger te werk dan de kinderen van het licht`.
En natuurlijk is dat zo. Het  spreekwoord luidt, eerlijk duurt het langst maar soms lijkt het erop dat politieke fraude, bouwfraude, machtsmisbruik en geweld meer loont dan je best doen voor God en medemens.
Het licht maken in onze wereld, in ons gezin, in Best, in onze parochie is veel moeilijker dan profiteren, misbruiken, stoken en roddelen.
Toch lijkt het soms dichtbij de menselijke aard te liggen. Daarom houdt Jezus ons deze gelijkenis voor. Kies je voor het licht, dan is je weg niet altijd gemakkelijk. Dan ga je een weg van liefde, vrede en gerechtigheid. Dan doe je aan opbouw van zijn rijk, maar dat is moeilijk als je constant de verleiding voelt van mensen, die je willen matsen, die je medeplichtig willen maken en je verleiden met geld en nog veel meer. De mensen van de opbouwfraude dus.
Kiezen voor het licht. Ook vandaag op deze vredeszondag. Het is niet zomaar een keuze want je kunt nooit twee Heren dienen. Aan ons de taak onszelf daarop steeds opnieuw op te bezinnen.
 
Lucas, 16,1-13
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte.  De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.”  Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me.  Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.  Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.”  Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”  En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.  Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.
 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.  Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?  En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?  Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl