Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: een nauwe poort

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

een nauwe poort

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (21ste zondag jaar C)

Op het trainingsveld van PSV is het een drukte van belang die woensdagmiddag. De “scoutdagen” zijn begonnen. Het hele jaar ervoor zijn dik betaalde scouts Brabant rondgetrokken. Bij Best en Oirschot Vooruit, in Oisterwijk en Udenhout en noem maar op, hebben ze naar kleine voetbaltalentjes gespeurd. Iedereen komt in aanmerking om uitgekozen te worden. De scouts hebben barstensveel ervaring. Met één blik zien ze of je echt talent hebt of niet. Als ze iets in je zien, mag je naar de scoutmiddag. Daar zijn honderden jongetjes te vinden uit heel Noord-Brabant bij elkaar verzameld. Vaders en moeders langs de lijnen met hoop en verwachting en zenuwen die gieren door de keel. Wie mag op de trainingsschool van PSV een opleiding gaan volgen? Dat zou toch fantastisch zijn. Er wordt gepraat en overlegd door jeugdtrainers en adviseurs en de middag is een succes, want er mag er één door de nauwe deur heen om een jeugdopleiding te volgen bij één van de grootste clubs van Nederland. Het voetbaltalent moet wel alles opgeven: zijn muziekinstrument; zijn hobby’s; zijn vriendjes. Het is er allemaal niet meer bij. Het gaat om presteren en misschien, dat je dan ooit eens….

Jesaja de profeet laat in de eerste lezing Jahwe spreken. Ik kom om alle volken en talen te verzamelen. Ik zend U naar verre volken, naar eilanden, die mijn niet kennen en ik zal allen verzamelen en hier brengen op mijn heilige berg. Voor Jesaja, voor God is het altijd open dag. Elk mens is kind van God.  Jahwe wil iedereen en alleman bij elkaar brengen en laten weten dat hij er voor alle mensen wil zijn zonder uitzondering. Uit een aantal van hen zal ik priesters en Levieten kiezen; voorgangers, om mensen te helpen mij te vinden. Duidelijk mag zijn dat Gods woord er is voor iedereen, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, hoe je ook geaard of gekleurd bent. Je mag Hem Vader noemen, je vertrouwen op Hem stellen, steun en houvast bij hem vinden en leven in Zijn Naam.

Ook Jezus die zijn leven heeft gericht op de wet en de profeten kent de woorden van Jeremia en sluit er bij aan. Hij wil er zijn voor iedereen en zeker voor de kwetsbaren, de zieken, de armen en hij zegt zelfs in Zijn afscheidsrede dat er in het huis van Zijn vader ruimte is voor velen. Ook daar open dag, open week, open jaar, open leven voor iedereen.

In het evangelie vult Hij die boodschap aan en hij zegt: Doe wat je kunt om door de nauwe deur binnen te komen. Als je echt gelovig wil zijn en Jezus wil navolgen dan is een streng trainingskamp voor jonge voetballertjes nog een eitje. Kiezen voor het evangelie en voor Jezus is niet zomaar af en toe even geloven, maar ook je leven ernaar inrichten. Daarbij gaat het niet om offers of deftige gebeden. Nee… laatsten zullen eerste en eersten zullen laatsten zijn. Niet de perfecte talentjes worden uitgekozen, maar kleine kwetsbare mensen die proberen het goede te doen en priesters en levieten staan niet voorop, maar mogen dienstbaar zijn om te helpen mij te vinden. Het goede doen; delen met elkaar; eerlijkheid, gerechtigheid…We weten het allemaal wel, maar het is zo ontzettend moeilijk om waar te maken. Het vraagt een omslag in je denken, in je voelen in je leven. Daarom spreekt Jezus over een nauwe poort, want aan het rijk van God moet je met hart en ziel werken door liefdevol te leven en vertrouwvol klaar te staan en in te springen als iemand hulp nodig heeft

Jesaja, 66, 18-21
De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien.  Ik zal onder hen een teken verrichten: sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen – naar Tarsis, Pul en Lydië, volken van boogschutters, naar Tubal en Griekenland, naar de verste eilanden, waar mijn faam nog niet is doorgedrongen en mijn luister nog niet is gezien – en zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen.  Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen – zegt de HEER –, met paarden en wagens, met overhuifde wagens, op muildieren en kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de HEER, net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel van de HEER brengen.  Zelfs zal ik sommigen van hen aanstellen als priester of Leviet – zegt de HEER.

Lucas, 13, 22-30
Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf.  Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:  ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.  Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”  Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.”  Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!”  Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt.  Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.  En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl