Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: bagage

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

bagage

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (8 juli 2007)

Op vakantie gaan vraagt enige voorbereiding. Het is belangrijk om te weten waar we naar  toe gaan en wat we er gaan doen, want dat is bepalend voor wat we zoal mee moeten nemen. In de zomer geen ski’s maar wel een paar sandalen, wandelschoenen, gemaksschoenen en pantoffels. Verder een reiswekker, boeken, zonnebrandolie, fruit en hard gekookte eieren, een radio voor het nieuws van de wereldomroep en voor de Tour de France, veel kleren en nog veel meer, want we gaan genieten zelfs van dingen die daar al een jaar lang voor klaar lagen. En al die spullen vermenigvuldigd met het aantal personen dat meereist. Ongelooflijk wat er allemaal mee moet. Daarom heeft iemand zo’n kist uitgevonden voor op het dak van de auto.
Voor een vliegreis worden we gedwongen ons te beperken tot wat handbagage en 20 kilo. Reizen we per fiets dan wordt het nog heel wat minder en voor de wandelaar is elke kilootje en punt van overpeinzing. Dan kan het met een tandenborsteltje, reservekleding, “gsemmetje” voor noodgevallen” en een beetje geld.
In het evangelie van vandaag worden Jezus’ leerlingen er op uitgestuurd met een weloverwogen advies voor hun bagage in overeenstemming met hun doel. Ze moeten gaan getuigen. Dat doen ze twee aan twee, want het getuigenis van twee is meer waard dan van één. Het gaat om te getuigen van het Rijk Gods, de wereld van gerechtigheid en vrede. Het gaat om die God die meeleeft met mensen die verdrietig zijn, die troost wil geven aan zijn mensenkinderen. Daarbij blijkt vrijwel elke bagage overbodig of zelfs een hinderlijke last. Dus geen beurs, geen reistas en zelfs geen schoenen, want als je een boodschap van vertrouwen wilt uitdragen dan past daar niet allerlei materiaal bij dat achter de hand wordt gehouden voor noodgevallen.
Jezus' reisvoorschrift is er niet om het de leerlingen moeilijk te maken. Integendeel, het is er om hun reis aangenamer en sneller te doen verlopen. Als je veel bagage torst, wordt de reis erg zwaar!
Wie als kind te weinig warmte heeft genoten, torst alle jaren grote onzekerheid met zich mee.
Wie het verlies van zijn ouders nooit heeft verwerkt, sleept alle jaren met een groot schuldgevoel.
Wie op school alleen geconfronteerd werd met fouten, met rode strepen onder lange en korte ij-en, durft nooit meer frank en vrij een gedicht te schrijven.
Daarom dit christelijk reisadvies. Om vrij te zijn moet een mens het verleden achter zich kunnen laten. Hij moet weinig  bagage meenemen. Geen tas, geen beurs.
Dit geldt ook voor ons. Af en toe moet er ook in de kerk eens worden opgeruimd. Dat is wat we na het concilie zagen gebeuren. Door de jaren heen was de overbodige bagage gegroeid tot een berg van devoties, beeldjes, geestelijke franje, wetjes en structuren. Gelovigen zijn weer gaan zoeken naar de kern waar het op aan komt en oude tradities worden losgelaten. De reis wordt er makkelijker en sneller door, zegt Jezus. Als je onderweg naar het nieuwe Jeruzalem, naar Gods wereld, je ogen open houdt voor zieken, blinden, hongerigen, kinderen, vrouwen,  Gods kinderen aan de kant, dan zit je op de goede route. Met niet te veel bagage is dat vol te houden.
Amen

Lucas 10,1-9
De Heer wees nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst: "Vrede aan dit huis."
Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten; zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere.
Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet. Genees er de zieken en zeg tegen hen: "Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen." '

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl