Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vieren

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vieren

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (sacramentsdag jaar C)

Sacramentsdag vieren we vandaag in een viering van woord en gebed. Is dat niet een beetje vreemd, want het gaat om een dag die in het teken staat van de eucharistie. Ja, natuurlijk is dat vreemd en ideaal gesproken zouden we in onze kerk vandaag ook eucharistie moeten kunnen vieren, maar de realiteit heeft het ideaal ingehaald.

Niet alleen in onze kerk hier in Best en niet alleen in 2007, maar al decennia lang wordt in Brazilië, Indonesië, Afrika en allerlei andere missielanden in verbondenheid met alle katholieken van grote mammoetparochies met een oppervlakte zo groot als onze hele provincie, of nog groter, op verschillende plekken gevierd dat we in Jezus woorden geloven dat we een verbonden katholieke gemeenschap zijn. Soms wordt daarbij de communie uitgereikt en soms ook niet. Bij tijd en wijle werd en wordt er dan eucharistie gevierd, als er een keer toevallig een priester beschikbaar is.

Ook hier in de kerk hebben we jaren geleden moeten wennen aan woord en communievieringen en gebedsvieringen, maar door grote zorgvuldigheid van de mensen van de werkgroepen en de lekenvoorgangers en door betrokkenheid en het geloof van onze parochianen hebben deze vieringen een eigen plek gekregen. En iedereen weet wanneer we eucharistie vieren en wanneer er een gebedsviering is, of een woord- en communieviering.
Nee, we zijn er niet voor om op zondagen, waarop we geen eucharistie kunnen vieren, de kerk te sluiten, want bij elkaar komen als gelovige gemeenschap in de geest van Jezus Christus is voor ons ook erg belangrijk.
Mensen van de werkgroep woord- en communieviering – en ook ik als diaken – willen ‘geen priester spelen’ maar wel onze gemeenschap ten dienste staan, mee opbouwen en voorgaan in gebed.

Onder gelovige mensen bestaan natuurlijk grote verschillen van mening over hoe de kerk een viering, een parochie, een uitvaart, een huwelijk er uit moet zien. Wat ons bindt is de boodschap van Jezus, die zijn leven in dienst stelde van God en voor zijn medemens. Die omging met rijk en arm, met tollenaars en zondaars, die het opnam voor kwetsbaren en zieken en die zei: ‘deel met elkaar in Gods naam, dan wordt brood en wijn, lichaam en bloed van Christus.

Als wij eucharistie vieren, gedenken we dat, en spreken we dat uitdrukkelijk uit. Maar ook in een gebedsviering, rond Maria, of in een doopviering met een klein aantal mensen, en ook in het devoot schikken van een bloemetje bij Antonius of Lidwina zit de kern van ons geloof opgesloten. In het evangelie blijven dus na het delen met elkaar van 5 broden en 2 vissen, 12 manden over, want delen in Gods naam doet wonderen. In onze parochies gebeuren ook veel van die wonderen. De eucharistie is in ons geloofsleven een hoogtepunt. Daarom moeten we er en mogen we er zuinig meer omgaan. Alle andere vieringen, activiteiten, acties, gebeden en daden, dragen daar aan bij.

Sacramentsdag, dag van de eucharistie en dag waarop we in ons geloof uitdrukkelijk daar stil bij willen staan, uit eerbied en in geloof...

Amen!

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl