Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: verleiding

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

verleiding

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (1e zondag vd vastentijd)

Wie een leven leidt zonder verlangens leidt niet alleen een leeg leven, maar legt al gauw het loodje, want zonder eetlust of het verlangen om te drinken is overleven onmogelijk. Als geen man of vrouw naar de ander verlangde was onze soort allang uitgestorven. Als niemand van ons verlangde naar een redelijk goed bestaan zouden we tot de grootste ellende vervallen. Uitzien naar en werken aan een toekomst worden gevoed door het verlangen om geluk te verwerven en te behouden. Zo komen we er toe om dingen doen en te laten omwille van geluk. Dat is wat we willen.
Toch worden onze dagen voor een heel groot deel gevuld met dingen die we van binnenuit  helemaal niet willen, omdat onze verlangens van buitenaf buitengewoon heftig worden bewerkt. Geen radio, geen TV, geen krant, geen straatbeeld, geen sport of wat dan ook is op dit moment denkbaar zonder dat ons van daar uit van alles wordt voorgehouden om te hebben. Begint bij de merksportschoentjes en de voetballersplaatjes, gaat verder met de scooter, de platte TV, indrukwekkende auto en dito huis en dat alles via een goedkope lening. Kom daar maar eens onderuit. Verleiding van hebzucht heet dat. En daar is moeilijk aan te weerstaan.
Degene die zo een en ander heeft verworven is er nog niet, want als we ondanks ons bezit weinig of niets te vertellen hebben welt het volgende verlangen op: de baas mogen spelen over de collega, over het bedrijf en de werkmensen. Het verlangen naar onderdanen kent veel manieren om die te vinden en voor te schrijven wat ze te doen en te laten hebben en voor wie niet wil onderdoen verzinnen sommige mensen  desnoods een manier om ze achter de tralies te krijgen. Heerszucht zit diep in heel veel mensen en soms behoorlijk aan de oppervlakte.
Maar met bezit en macht zijn we er nog niet, want dit alles moet bekroond worden door de bewondering en liefst nog door jaloezie van velen. Sommigen halen daartoe de vreemdste fratsen uit in hun gedrag, hun kleding, hun voor het voetlicht treden van het grote publiek.
Heerszucht, hebzucht en eerzucht we zien het bij anderen maar vinden het in een of ander formaat ook in onszelf; ik zonder mijzelf daarbij niet uit.
Die duivelse verleidingen voor Jezus Christus, waarover het evangelie spreekt gaan daar over. Er wordt verteld dat Hij er aan weet te weerstaan. Hij beantwoordt die verleidingen vooral in zijn leven door voortdurend te wijzen naar: Er is meer dan wat hier en nu te grijpen valt, er zijn belangrijker dingen, dingen die blijvend zijn en zo wijst Hij verder door naar God, zijn en ons aller Vader.
Hoe krijg je dat voor elkaar? Hier wordt ons een eenvoudige manier aan de hand gedaan. Er wordt ons aangeraden: ontdek eindelijk eens wat je allemaal door de strot geduwd wordt van buiten af, leef meer bewust je leven van binnenuit.
Nog kent de christelijk cultuur een vastentijd, een tijd van de rem op het te veel, van beperking en liefst nog meteen ten voordele van degenen die te kort komen. Een mens leeft onder meer van brood, maar niet van brood alln. Als dat in deze 40 dagen vr Pasen weer tot ons doordringt dan komen we als nieuwe mensen, als herrezen mensen hieruit te voorschijn.
- - -            
Lucas 4, 1-13
Vol van heilige Geest keerde Jezus na zijn doop terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at Hij niet, en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. Toen zei de duivel tegen Hem: `Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.' Jezus antwoordde hem: 'Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven. Daarop nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: `Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn. Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.' Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei: `Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten. Jezus antwoordde hem: `Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.' Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl