Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: hoogste tijd

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

hoogste tijd

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (21 jan 2007)

Na de watersnoodramp in 1953 vond iedereen dat het voor ons land hoog tijd was om eens iets te doen tegen de dreiging van het water. Dan zouden we zeggen dat het vlak vóór 12 uur was. In feite was het er al over heen. Nu horen we stemmen die oproepen iets te ondernemen tegen de stijging van de temperatuur die wij zouden veroorzaken. Als het aan ons ligt zijn we er zeker niet te vroeg mee. Veel zwakker klinken nog de geluiden die het uitputten van onze energiebronnen willen afremmen. Als zeevarende natie weten wij wat het is om de bakens te verzetten. Dat gebeurt als er al wat schepen zijn vast gelopen.

Er zijn altijd wel mensen geweest die waarschuwden tegen naderende rampspoed. Die werden dan pessimisten genoemd en er gebeurde niets totdat het eens flink misliep. De noodzaak om iets te ondernemen wordt meestal alleen gezien door degenen die er midden in zitten. Zo is en blijft het een beetje moeilijk om vanaf de Brabantse zandgrond te kijken naar zeedijken die te laag zouden zijn. Een enkele keer begint iedereen wat onzeker op z’n stoel te schuiven. Dat is als er dingen gebeuren waar niemand meer omheen kan. In onze dagen lijkt het er op dat dit geldt voor de intocht van allochtonen die hier binnen komen omdat ze elders met de dood worden bedreigd. Daar hebben we nog wel wat begrip voor door onze herinnering aan de Duitse bezetting en het optreden van de SS. De strijd tegen het terrorisme wordt wakker gehouden als er een typisch stukje van onze welvaartswereld de lucht in gaat samen met weerloze slachtoffers. Een veel groter deel van de wereldbevolking wordt met de dood bedreigd door het tekort aan de meest elementaire levensbehoeften. Die dreiging is even groot of nog groter, maar ons begrip wordt al kleiner, want we zitten er verre van midden in. En dan de dreiging om alle rechten te verliezen. Spreekt helemaal niet zo aan of heel even als we een bekeuring oplopen voor een kleinigheidje.

Wanneer vinden we dat het hoog tijd is? Als er iemand opstaat die laat zien dat we er midden in zitten en die genoeg overtuigingskracht heeft om de gemoederen en de ondernemingslust los te maken.

Zo iemand was in elk geval Jezus van Nazareth. Voor Hem en na Hem waren er meer, dat is zeker, maar zijn stem klonk en klinkt verder door dan die van iemand ooit te voren. De evangelist Lucas draait er niet omheen in de aanhef van zijn beschrijving van Jezus Christus. Wat later en detail wordt beschreven, wordt al meteen samen gevat: “De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd.

Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan. `Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.' Daar hebben tallozen het niet bij gelaten. Van alles is er fout gegaan door de eeuwen heen, maar eindelijk werden gewonde soldaten van het slagveld gehaald, werden er ziekenhuizen gebouwd, tehuizen voor gehandicapten, bejaarden, scholen om de ogen te openen tegen de algemene blindheid die verhinderde dat men iets aan het eigen lot kon doen. In veel landen is de vaart er al weer uit geraakt. De tehuizen voor gehandicapten achter het voormalige ijzeren gordijn, waren een schandaal. In heel wat Oosterse landen weet men nog steeds niet wat recht en onrecht is. Hoe het zich onze streken gaat ontwikkelen weten we niet, maar de vraag rijst of de zorg voor medemensen die tekort komen, de zwakkeren in onze samenleving, of die met het steeds maar stijgende prijspeil voor die zorg nog wel overeind gehouden gaat worden. Daarom zijn er ook nu mensen nodig die hun stem verheffen en laten horen: “Het is weer de hoogste tijd dat dat schriftwoord van toen weer in vervulling gaat”. Die noodzakelijke zorg van vroeger zal nooit overbodig worden naar het zich laat aanzien.

Vandaag, aan het begin van de gebedsweek voor de eenheid van christenen hebben we er nog een zorg bij: Probeer nu eens een keertje samen dat schriftwoord in vervulling te laten gaan. Daar voor bidden is wel een heel erg schamel begin. Misschien wordt bidden ook nog eens doen. De hoogste tijd. Het zij zo. Amen.

Lucas 1,1-4; 4,14-12

Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Teofilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen

van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen. Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek. Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen geëerd. Zo kwam Hij in Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:

De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken:

`Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl