Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Openbaring des Here

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Openbaring des Here

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (7 jan 2007)

Vandaag worden we uitgenodigd om minstens in gedachte een feest te organiseren en te beginnen met de uitnodigingen. Een feest moet natuurlijk een aanleiding hebben. Laten we zeggen een geboortefeest. We zijn al aan de late kant want het goedkope postzegeltarief liep maar tot 5 januari. Dus toch maar meteen beginnen met het opstellen van de lijst van wie we gaan uitnodigen. Op die lijst komen bovenaan opa en oma, broers en zussen. Moeten we onze broer Windolt ook uitnodigen, die heeft in geen jaren van zich laten zien of horen? Toe maar, die komt toch niet. Dan is er nog die oom en tante uit Tiel. Tja, ’t is eigen volk, maar ze kennen geen manieren. Laten we hopen dat ze de reis te duur vinden, want als we de buren ook uitnodigen staan we voor gek. Wij zijn ruim van hart, maar het is en blijft een spannende aangelegenheid. Wat niet te voorzien was gebeurt: Ze komen allemaal, heel de naaste familie, de buren en wat bekenden die wel van een pilsje houden of beschuit met muisjes. Helaas ontbreken er een paar van de meest naaste verwanten. Die zagen de bui al hangen toen ze ons lijstje van gasten hadden gezien. Heel erg jammer, want ze hebben in de voorbije negen maanden laten weten dat ze erg naar die geboortedag uitzagen. Maar nu het echt zo ver is zijn ze er niet.

Laat het nu gebeuren dat iemand de uitnodiging op internet heeft gezet. Komt me daar de hele buurt aangezet en verre relaties en zelfs mensen waarvan we geen weet hadden dat ze geïnteresseerd waren, want uitzonderingen stonden niet bij die uitnodiging. Een feest van jewelste!

Zie hier het verhaal van die drie sterrenwichelaars met hun gevolg, waarvan beschreven wordt dat ze op bezoek komen bij de geboorte van de mens Jezus van Nazareth, dat kind als een godsgeschenk, geboren voor een nieuwe wereld waar zij ook in mogen meedoen. Gewone burgers en joodse overheden lieten het afweten, maar de onderkant van hun samenleving, die herders, die waren er wel en nu ook nog eens dat vreemd volk van zeer verschillend ras, verschillende cultuur en uit allerlei windstreken en bovendien mensen die zich bezighouden de stand van de sterren en voorspellingen waar een verstandig mens niet in gelooft.

Misschien denk u nu: “ Ik ben blij dat ik niet de uitnodigingen heb hoeven te verzorgen, want daar was ruzie van gekomen”. En toch, we hebben hier nog steeds een dubbele geboorte te vieren: behalve de geboorte van Jezus Christus vieren, ook de geboorte van een nieuwe wereld. We komen er niet meer onderuit. Ze komen overal vandaan, via Schiphol, op gammele bootjes, te voet of verscholen in een vrachtwagen. Ze zijn niet door ons persoonlijk uitgenodigd, maar wel uitgenodigd door onze overvloed.” Laten we maar doen alsof we het leuk vinden”, zei prins Claus ooit, “want komen doen ze toch”. Nu zijn wij wel ruimhartig, maar hebben toch een probleem. Hoever kunnen of willen we gaan? Er wordt ons vandaag door dit verhaal niets opgedrongen, maar ons wel een zeer brandende vraag voorgelegd. Politici vallen over elkaar heen rond deze kwestie en wij, zoals we hier bijeen zijn, misschien ook, zij het met minder lawaai.

Die nieuwe wereld zoals ze daar rond die kribbe zich verzameld had, die komt er aan en die kon zich daar thuis voelen omdat ze bijeen was rond een kind dat helemaal ingesteld was op die nieuwe wereld. Dat is wel eventjes een openbaring waar heel veel mensen die aan de verkeerde kant zitten blij mee zijn. Nu wij nog. Maken we ons op voor het feest of voor de ruzie, het feest van de nieuwe wereld of de ruzie van de oude? Een goed idee om vandaag eens na te denken over de lijst van onze gasten, maar hoe dan ook, ze komen toch. Zijn wij er klaar voor? Het zou christenen wel passen.


Matteus 2,1-12

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden?

Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.' Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.

Want zo staat het geschreven bij de profeet:

Betlehem, land van Juda, U bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.'

Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:

'Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.' Toen ze de koning gehoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.

Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn

en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl