Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: verkiezingen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

verkiezingen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (5 nov 2006)

Tegen het einde van deze maand kunnen we onze stem uitbrengen over hoe en door wie wij ons land geregeerd willen zien. Door veel verschillende mensen worden er allerlei verschillende keuzes gemaakt, maar ieder apart kan maar één keuze maken, één verkiezing dus. Als iedere partij nu eens in een paar woorden haar programma zou samen vatten dan zou de keuze niet zo moeilijk zijn. Maar dat zit er kennelijk niet in. Met een lange lijst van programmapunten leggen ze uit wat ze belangrijk vinden inzake werkgelegenheid, landsverdediging, vluchtelingen, sociale zorg enzovoort. Zelden vind je daarbij een leuze die het hele programma duidelijk samenvat. Als je hoort: “Beter met Jan-Peter” of “Weet wat Wouter wil”, dan weet je nog niets.
Dat was vroeger een stuk eenvoudiger. In het oude Rome hanteerden de machthebbers een leuze waar het hele volk tevreden mee was. Als er iets te kiezen was, riep de menigte: Brood en Spelen, Brood en Spelen, Brood en Spelen. En dat was wat ze kregen. De Romeinse soldaten plunderden de graanakkers in het buitenland en ze organiseerden levensechte gevechten tussen krijgsgevangenen en wilde dieren in  enorme stadions. Het volk kreeg wat het wilde en de machthebbers hadden verder volledig de vrije hand.
Tegenwoordig gaat het gelukkig anders. Toezeggingen van bevoordeling kunnen niet meer waar gemaakt worden door oorlog. Ook stellen wij heel andere eisen zoals ruime werkgelegenheid, betaalbaar onderwijs, een evenwichtig systeem van zorg, enz.
Gebleven is echter de neiging om bij het kiezen te zoeken naar het eigen voordeel. Links en rechts hoor je mensen zich afvragen: Welke partijprogramma levert het meeste op voor mijzelf voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen of voor het bedrijf waar ik werk.
In die Romeinse tijd, de tijd waarin ook Jezus Christus leefde, verschilden in deze  de mensen van toen niet veel van die van nu.
Er waren politici die meewerkten met de bezettende macht van de Romeinen. Daarnaast waren er allerlei groepen die op slinkse wijze de Romeinen probeerden de voet dwars te zetten. Er waren sprekers die door het volk als toekomstige bevrijders werden gezien. Jezus was een van dit soort sprekers. Meer dan eens vroeg Hem een toehoorder naar de voordelen, die Jezus achter de hand had. Een interviewer uit die tijd vroeg naar een samenvatting van zijn regeringsprogramma.  Zo’n vraag aan een rechtgeaarde jood, zoals Jezus was, was vragen naar de bekende weg, want joden zeggen het twee maal per dag:
Heb God lief met alles wat in je is en houd van je naaste als van jezelf! Jezus levert er helemaal geen uitgebreid en gedetailleerd programma bij, waar iedere kiezer het eigen voordeel uit zou kunnen plukken. Dat was voor die interviewer natuurlijk een teleurstelling, maar hij kon het moeilijk tegen spreken en mompelt zoiets van: “Ja, dat vind ik eigenlijk ook”. Jezus meteen: “Als je dat ook vind sta je in elk geval dicht bij mijn regeringsprogramma, een programma dat aanstuurt op een wereld zoals God die bedoelt,
ook wel Rijk Gods genoemd”. Daarna waren er geen interviewers meer, want ze wisten dat ze een antwoord kregen dat er niet was om op te schrijven maar om ook zelf te doen, want het vraagt om zelf een beslissing te nemen.
Als Jezus ons vandaag zou toespreken in verband met de op handen zijnde verkiezingen zou Hij zeker geen direct kiesadvies geven. Wel: ”Zoek het nu zelf maar uit met deze samenvatting in gedachten: “Heb evenveel zorg voor je naaste als voor jezelf”. Als je om God geeft dan kun daar niet onderuit. Best een uitdagende verkiezingsleuze: “Evenveel zorg voor de ander als voor onszelf”. Van al die andere verkiezingsleuzen en –programma’s komt na de verkiezingen dikwijls zo weinig terecht, want we moeten maar afwachten wat de regering er mee doet. Dit programma kan iedereen zelf uitvoeren. Amen

Marcus 12,28b-34
Een schriftgeleerde legde Jezus de vraag voor: 'Wat is het allereerste gebod?'
Jezus antwoordde: 'Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer;
u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel,
met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet.'
De schriftgeleerde zei Hem: 'Juist, Meester, terecht zegt U: Hij is de Enige en er is geen ander dan Hij. Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers.' Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde,
zei Hij tegen hem: 'U staat niet ver van het koninkrijk van God.'
Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl