Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: broodengelen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

broodengelen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar (19e zondag jaar B)

Ik weet niet of U haar kent, maar ik ken een fantastische vrouw, die al jarenlang samen met haar man alle aandacht heeft voor haar zieke buurvrouw, die de hele dag op bed moet liggen. Als er iets is, staat ze altijd klaar en sterker nog?daar blijft het niet bij. Ze komt daadwerkelijk  uit de startblokken met een pannetje soep, een lekkere maaltijd, een gebakken cake en met het allermooiste een vriendelijk woord en een luisterend oor. Niet zomaar een maand, maar al vele jaren lang. Een engel rechtstreeks uit de hemel. Een broodengel met brood, soep of koek en dat doet goed. Meer dan goed. Ze brengt een stukje hemel op aarde.
Ik weet niet of U hem kent, maar ik ken een geweldige man, die er is voor 33 vluchtelingen en asielzoekers. Hij vertaalt brieven, gaat mee naar de rechtbank, helpt hen aan hun recht en wijst ze op hun plichten. Hij komt voor hen op als niemand zich iets meer aan hen gelegen laat liggen en blijft volhouden. Daarbij loopt hij ook nog eens een aantal collectes, doet als vrijwilliger zo'n 25 uitvaarten per jaar in zijn parochie en is nauw betrokken bij zijn familie en haalt een harinkje en sinas voor zijn zieke zwager elke keer maar weer. Een engel van een mens. Zo uit de hemel komen vallen met brood en vis. Dat alles doet goed, meer dan goed. Hij brengt een stukje hemel op aarde.
Ik weet niet of U hem kent, maar in de eerste lezing gaat het over die engel, die de profeet Elia opzoekt. Na een moeilijke tijd voor Elia met veel inzet voor de Heer is hij moe en uitgestreden. En dan komt er die engel bij hem met brood: brood des levens en hij zegt zoiets als: kom op. Je moet weer op krachten komen. Rust goed uit, eet en drink wat en dan gaan we verder, want je bent nog lang niet klaar. Dat doet goed, meer dan goed. Hij brengt voor Elia de hemel op aarde.
Ik weet niet of U hem goed kent, maar ook in het evangelie gaat het over zo'n broodengel. Het is Jezus zelf. De gevestigde orde snapt er niks van: Hoe kan hij nou uit de hemel zijn neergedaald. Zijn ouders zijn toch maar heel gewone mensen hier uit de buurt. Maar Jezus zegt: Ik ben het brood des levens en wie in mij gelooft en dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Met andere woorden gezegd: hou nou eens op met vragen stellen, geloof nou maar in mij en doe maar goed en deel maar uit. Dat is krasse taal.  Geen taal van de natuurkunde, die verklaart hoe iets van boven naar beneden kan komen, maar geloofstaal. Woorden die van binnenuit komen. Zoals van die vluchtelingenman, die gelooft in de God van Jezus Christus en in het eeuwig leven, maar die niet wacht tot het zover is over 1000 jaren, maar die er nu al een begin mee maakt, die  hier en nu brood uitdeelt en de hemel dichterbij brengt en  zoals  die lieve buurvrouw, die er gewoon is, waar het nodig is. Niet alleen ver weg met een gironummer maar heel dichtbij naast de deur. Zijn zoals Jezus, die voor ons brood des levens wil zijn. Wij mogen in Hem geloven en op Hem blijven vertrouwen en doen wat Hij deed, want dat doet goed, meer dan goed. Het brengt de hemel een stukje dichterbij.


Joh. 6, 41-51
 De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald.  'Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?'  Jezus zei: 'Ik hoor u bezwaren maken.  Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.  Het staat geschreven in de Profeten: "Zij zullen allemaal door God onderricht worden." Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.  Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft - alleen hij die van God komt, heeft hem gezien.  Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft,
.heeft eeuwig leven.  Ik ben het brood dat leven geeft.  Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.  Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet.  Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl