Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vergadering (sacramentsdag 2006)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vergadering (sacramentsdag 2006)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (16 juni 2006)

Een politieke partij kan niet zonder vergadering, want er moet overleg gepleegd worden, geïnformeerd, onderhandeld, er moeten besluiten genomen worden en zo meer. Wie daar nooit aan deelneemt heeft geen stem, doet niet mee, staat er buiten al kan er door bovenmatige contributie wel wat goed gemaakt worden. Een sportvereniging kan het af met minder bijeenkomsten, want de hoofdzaak speelt zich vrijwel uitsluitend af op het veld. En toch ook hier is vergadering onmisbaar. Er moet toch een strategie worden voorgelegd, besproken en uitgelegd. In alle gevallen zullen de deelnemers moeten worden opgepept, anders gezegd: geïnspireerd. Zelfs het meest talentvolle teamlid mag zich niet ver houden van elke vergadering. Komt ie nooit dan wordt ie geroyeerd. Daar kun je niets mee.

Ook christenen komen samen en de voornaamste vergadering is de vergadering in navolging van de stichtingsbijeenkomst, bekend als het Laatste Avondmaal van Jezus Christus. Het is een werkbijeenkomst en dat is voor actieve verenigingen heel gewoon.

Voor degene die daar helemaal niets van af weet of die misschien daarvan de draad is kwijt geraakt moet nog eens gezegd waar het daar om gaat. Deze vergaderingen grijpen terug op die eerste, grondwettelijke bijeenkomst van Jezus met zijn naaste medewerkers waarop Hij al zijn voorgaande toespraken, idealen, opvattingen en acties samenvatte. Hij zette zijn hele persoon neer in een gebaar: het breken van brood en uitdelen van brood en wijn. Dat was Hij ten voeten uit, gebroken en gegeven aan mensen, vooral aan de zwakken en Hij legde dit als programma voor aan zijn opvolgers. Die zijn dat sindsdien blijven doen. Helaas zijn er heel wat opvolgers die zich gingen beperken tot dat gebaar. Dat bleven ze trouw doen tot de dag van vandaag, maar van de actie waarnaar verwezen werd kwam weinig of niets terecht. Het werd voor velen een loos gebaar.

Misschien is dat wel de reden dat deze vergaderingen en naar de buitenwacht soms nog al besmet uitzien. We kunnen hier binnen inderdaad van alles vertellen over gerechtigheid en vrede en zo meer en buiten met elkaar ruzie staan maken. Toch blijven die vergaderingen, zoals voor elke politieke partij of vereniging, noodzakelijk. Hier wordt immers informatie gegeven; wie niets van kerk en geloof weet wordt door de jaren heen hier aardig bijgeschoold. Men kan hier z'n mening vormen, zelfs feestvergaderingen meemaken, maar bovenal zich laten inspireren door woorden uit verleden en heden. Ook hier geldt dat niemand in staat is op termijn in z'n eentje voldoende inspiratie op te bouwen en vast te houden. Het is hier geen verzameling van heiligen, maar wel van mensen die nog steeds het beste voor hebben, met al hun mankementen. Hier komen mensen samen die getroost willen worden ook door elkaars aanwezigheid, die bemoedigd willen worden om hun activiteiten voor de zwakkeren, de bejaarden, zieken voort te zetten, maar ook om de moed te vinden structuur aan te brengen in hulpverlening. Nu er een voedselbank bestaat, wordt opeens duidelijk dat er op ander gebied nog een enorme leegte is, een plaats om structuur aan te brengen in het bezoek aan eenzamen en een loze ruimte waar een vrijwilligersorganisatie zou kunnen werken aan vriendschap met hoogbejaarden. Buiten dit gebouw liggen er taken. Je treft bijna dagelijks mensen te zwak om een krachtige stem te laten horen. Ze lijken niet meer mee te tellen. Wie gaat daar iets aan doen?

Onze vergaderingen zijn niet besluitvormend of organisatorisch. Na informatie en inspiratie moet dat thuis gestalte krijgen, op het werk, in de maatschappij. Dat is al eeuwen gebeurd en dat gebeurt nog. De uitstraling van hier uit is wat afgezwakt; er wordt zoveel over de hedendaagse mens heen gestort. Krabbel daar maar eens onder uit. Wat werkelijk tot een betere wereld leidt zal toch weer komen boven drijven. Voor ons reden genoeg om niet te laten afweten.


uit het Evangelie volgens Marcus 14,12-16.22-26


Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen Jezus: Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal?' Daarop stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit met de opdracht: `Ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem, en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: "De meester laat vragen: Waar is de kamer waar Ik met mijn leerlingen

het paasmaal kan houden?' " Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar.' De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals Hij hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar. Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: `Neem het, dit is mijn lichaam.' Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker: ze dronken er allen uit.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl