Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: compromis

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

compromis

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (7e zondag van Pasen)

Van alle mensen die op deze aarde hebben geleefd zijn de meeste namen allang vergeten. Zij hebben zoals wij dat zeggen "een braaf en deugdzaam leven "-en dus gemiddeld leven- en verder valt er niet veel meer van te zeggen. Maar er zijn ook mensen geweest met hoge idealen en die zijn er nog. Zij zijn als het ware de luis in de pels van de gezapigheid. Maar hoe hoger het ideaal des groter is de kans op verzet. En daarom is er geen godsdienstige of politieke overtuiging die niet haar eigen martelaren kent, mensen met hoge idealen die het dikwijls met de dood hebben moeten bekopen. Dat komt niet door die idealen, maar door de manier waarop zij die meenden in daden te moeten omzetten. Als we hier zeggen dat Jezus van Nazareth een van hen is dan is dat omdat wij ons hier nu eenmaal concentreren op zijn idealen, maar er zijn er eindeloos velen meer.

Eigenlijk hebben kunnen we ons allemaal wel vinden in die idealen, zoals ze onder meer worden samengevat in de 8 zaligheden, maar we houden ons gedeisd. We vinden dat de waarheid gezegd moet worden. Als we morgen te veld gaan om een of andere politicus aan te klampen en te vertellen dat hij of zij een grote leugenaar is en volksmisleider, dan kan dat best de waarheid zijn, maar het zal allen tot grote ruzie leiden en niets opleveren. We vinden dat mensen zachtmoedig en bescheiden met elkaar moeten omgaan en toch weten we dat het opvoeden van kinderen soms een heel duidelijk verdedigd standpunt eist. Eeuwig je mond houden leidt tot niets. We kennen de vredesstichters die met een hamer op een straaljager inbeuken. Het gevang is enige resultaat. Er zijn zelfs hele groepen die de armoede tot ideaal hebben als protest tegen schaamteloze rijkdom. In onze samenleving worden ze vervolgens gezien als parasieten die te beroerd zouden zijn om te werken en ze hebben elke invloed en elke stem voor hun ideaal verloren. Nog dezer dagen meldde zich in een van onze parochies een jonge man die het wetenschappelijk en maatschappelijk gemaakt heeft om zich na het opzeggen van zijn baan te gaan wijden aan het verbeteren van deze wereld, los van de vraag hoe dat voor zijn gezin zou uitpakken.

Het dilemma tussen ideaal en radicaal handelen wordt vandaag in het evangelie van Jezus Christus neergezet door te stellen dat een christen niet van deze wereld moet zijn en vervolgens dat hij wel midden in deze wereld moet blijven staan wil er tenminste iets van zijn idealen terecht komen.

De evangelist laat het aan ons gezond verstand over om te bedenken dat de enige manier om christelijke idealen tot werkelijkheid te maken moet gevonden in het compromis. Er hoeft van het ideaal niets af te gaan maar wel van het radicaal handelen ernaar. Goed contact met de omringende wereld, geleidelijkheid, tactvol spreken en optreden, geduld en zo meer, brengen het ideaal dichterbij dan welk heilig geweld danook. Het komt mij voor dat in onze dagen juist de welgestelden, de intellectuelen, de mannen en vrouwen met zeggingschap in het maatschappelijk leven dat juist vele van hen kansen laten liggen, kansen om de idealen die zij wel degelijk hebben vanuit hun sterke positie naar voren te brengen. Voor elke christen liggen er   kansen. Als de christelijke idealen al niet zozeer van deze wereld zijn, dan toch wel het compromis om er iets van te verwezenlijken. Amen

 

Johannes 17,11b-19

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:

`Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die U Mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die naam die U Mij hebt toevertrouwd; Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling zou gaan. Nu kom Ik naar U toe, maar terwijl Ik nog in de wereld ben,

zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid. Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb Ik hen naar de wereld gezonden, en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U, opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl