Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Hand uitsteken ?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Hand uitsteken ?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (6e jaar B)

Kent u het verhaal van broeder Harlekijn? Kijk, ik heb 'm zelfs meegenomen en geef 'm hier vandaag een bijzonder plekje in onze kerk. Ik zal het nog eens zo kort ik kan vertellen, want dit verhaal heeft van alles te maken met de boodschap van het evangelie van vandaag. Harlekijn had zijn leven lang gezworven, maar was dat reizende leven en iedereen altijd maar aan het lachen maken moe. Hij had altijd het gevoel gehad dat God met hem mee trok, maar dat was 'm niet genoeg. Daarom gaf hij al zijn geld en zijn bezit weg en trad als broeder het klooster in. Maar het kloosterleven was 'm vreemd. Hij kende er de gewoontes niet en wist niet hoe hij moest bidden of de psalmen zingen. Iedereen zag hij vrome boeken lezen en in het koor zingen en Harlekijn dacht beschaamd: Ik kan toch helemaal niks. Ik ben de pij, die ik draag niet waard. Daarom vluchtte hij op een dag voor het koorgebed de kerk uit en ging stilletjes naar een afgelegen kapel. Ook al kan ik niet bidden of zingen zoals mijn medebroeders. Ik kan toch wel op mijn manier doen wat ik kan. Snel trok hij zijn zware pij uit en in zijn clownspak stond hij voor het altaar in de kapel. Toen begon hij te dansen en hij loofde en dankte God zolang als het gebed van zijn medebroeders duurde. En van de monniken had hem echter gezien en de volgende dag moest hij bij de abt komen. Broeder Harlekijn was bang dat hij gestraft zou worden voor zijn afwijkend gedrag, maar de oude abt boog wijs voorover en kuste hem en zei: met je dansen heb je God geerd met lichaam en ziel en op je eigen manier. Zo werd Harlekijn van een rare broeder die niet paste in het bestaande patroon van het klooster een voorbeeld voor velen.

Vreemd dan toch dat de eerste lezing eigenlijk het tegenovergestelde lijkt te zeggen. Misschien had U er ook wel moeite mee toen de lector  de tekst van de lezing had voorgelezen. Het gaat over een zieke, een melaatse. Het is een vreselijk besmettelijke ziekte. Het is verschrikkelijk voor hen, want volgens de wetsregels moeten ze  apart wonen en buiten het kamp blijven. Velen van ons denken dan natuurlijk: Wat hard en meedogenloos. Net zo hard als het vaste patroon van het klooster waarin broeder harlekijn intreedt. Dat past toch niet bij de evangelische boodschap? Toch moeten we ons iets bedenken. Ook wij vandaag met de vogelgriep, de koeienziekte en de varkenspest worden gedwongen ons verstand te gebruiken en goed te ontsmetten, vroegtijdig te ruimen om de samenleving te beschermen. Zeker vroeger in de Joodse tijd ver voor Christus waren er ook voor mensen geen beschermende middelen, geen antibiotica en wat al meer. De enige bescherming was afzondering. Hard dat wel, maar anders zou iedereen ziek worden of nog erger. Het goede van de eerste lezing is, dat er ook staat: maar breng de zieke eerst naar een priester. Met andere woorden mogen we misschien zeggen: God gaat met de melaatse mee en zoals God meereist met broeder harlekijn, reist hij ook mee met de zieke tot in de dood en nog verder.

In het evangelie van deze dag gaat het door. Een melaatse komt Jezus  om hulp vragen. Dat mag natuurlijk niet. Ook hij moest buiten de gemeenschap wonen. En Jezus helpt natuurlijk toch? Hij gaat op hem af en raakt hem aan en zegt misschien net als de abt tegen Harlekijn: Jij hoort erbij. Hoe je ook bent?wie je ook bent?   Maar naar de letter van de wet mag het niet. Daarom moet hij het maar geheim houden. Het tegen geen mens vertellen.

Goed doen mag altijd. Op de Sabbath, naar mensen toe die anders geloven e anders denken. Dat is de opdracht voor iedereen die Jezus wil volgen. Gemakkelijk is het niet. Je moet grenzen voorbij.
Ook die van vandaag. Er liggen er genoeg: onze eigen rijkdom; onze onbekendheid met wat anderen denken en geloven; de opgeklopte haat tussen moslims en christenen en ga zo maar door.

Door die grenzen heen de weg van God gaan. Broeder Harlekijn doet het dansend en zingend op zijn eigen manier en Jezus daagt ons uit ieder op onze eigen wijze  zijn boodschap op te nemen en uit te dragen op de Sabbath, voor de onreine melaatse en ook als niemand ervan mag horen. Als wij zijn boodschap maar blijven verstaan. Amen

 

40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knien viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' 45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl