Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Omkeren

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Omkeren

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (Tweede zondag van de Advent)

"Wij leven vrij, wij leven blij" Veel landen koesteren een lied met deze inhoud om de vrijheid die men meent te hebben blijmoedig te bezingen. Dan zitten we weer eens in een file en bedenken: "Dit is te gek, dit moet anders". Toch laten we de auto niet staan en laten ons mee sleuren in wat we eigenlijk niet willen. Omkeren in ons gedrag is even moeilijk en onmogelijk als omkeren op een weg met rechts en links een file. De armen worden armer en de rijken worden rijker. Die trend moeten we omkeren en dus gaat onze stem bij de volgende verkiezingen toch naar de partij die ons eigen inkomen het beste veilig stelt. Hebt u ook zo'n hekel aan die reclame op radio en TV en al die folders in de brievenbus? We worden aangemoedigd te kopen wat we niet nog hebben, te consumeren zonder eind. En consumeren dat doen we. Ga daar maar eens tegen in als je kunt. We kunnen niet. Het milieu wordt verpest met een overdaad aan geluid, een overdaad aan afval, aan roet- en andere uitstoot. We zouden anders willen, maar kunnen kennelijk niet. We hebben met z'n allen iets van een predikant die duidelijk maakt dat roken en te veel drinken slecht, heel slecht voor de gezondheid is, maar die het zelf niet laten kan. Onze vrijheid om het anders te doen, ons gedrag om te keren, die vrijheid wordt door allerlei invloeden van buiten af terug gebracht tot het zingen van een liedje over vrijheid en dat is alles. Bovendien schijnt het dat onze opvoeding en onze genen zeer bepalend zijn voor wat we doen en laten zodat de schurk die misschien wel in ons schuil gaat slechts door gelukkig toeval uit de gevangenis kan blijven.
    
Hoe moet dat dan, nu ons vandaag vanuit het evangelie door Johannes de Doper wordt toegeroepen: "Bekeert u en bereid de weg van de Heer". We zijn weer eens op weg naar Kerstmis en worden aangespoord andere wegen te kiezen dan die we nu gaan, de wegen die we eigenlijk zelf ook wel zouden willen. Het zijn de wegen die de man van Nazareth van jongs af aan, in woord en daad voorhield en zelf ging. Als we er niets aan doen dan wordt een ontmoeting met Hem een beschamend gebeuren, dat weten we. Is het mogelijk toch om te keren?

Vreemd genoeg blijkt dat toch mogelijk, want er zijn echt wel mensen die hun hele leven niet aan zichzelf, maar aan anderen besteden. Er zijn zelfs mensen die het gelukt is om op te houden met roken en te veel drinken. Sommigen zijn inderdaad op de fiets geklommen toen het kon. Anderen hebben middelen gevonden om aan de reclame uit de media te ontsnappen. Natuurlijk zijn er helden die in een hutje ergens in een ver land landbouwvoorlichting geven of zieken verplegen. Het blijkt dus mogelijk, maar helden zijn er nooit heel veel. Misschien is er toch wel hier of daar, voor ons gewone mensen, een "gedraginkje" ,  waar wel enige ommekeer haalbaar is. Vroeger bestond er ook in ons land zoiets als de biecht, het sacrament van de ommekeer zoals het ook wel eens is genoemd. Juist in zo'n voorbereidingstijd als de Advent ging men daar toe over.
In onze tijd moet die ommekeer toch nog tot de mogelijkheden behoren. Of we daar helemaal uit onszelf toe in staat zijn is zeer de vraag. Misschien kunnen onze papieren idealen alleen maar werkelijkheid worden door toch zoiets als een goddelijk impuls. Dat heet de Geest die ook over Johannes de Doper bleek gekomen en later over Jezus van Nazareth en nog heel veel mensen. Hoe kom je aan die impuls, die Geest?  Ik zou het niet weten. Als bidden wil helpen, dan moet het wel een heel lang en vurig gebed zijn. Met slappe schietgebedjes krijg je de kogel niet door de kerk.

Amen

Marcus 1,1-8

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Jezus Christus, Zoon van God – Andere handschriften lezen: ‘Jezus Christus’.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging
toen Johannes de Doper naar de woestijn ging – Andere handschriften lezen: ‘toen Johannes in de woestijn doopte’.
en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.  Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.  Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.  Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.  Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl