Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: timemanagement

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

timemanagement

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (zondag 9 okt 2005)

Een dag heeft 24 uur. Ongeveer één derde deel daarvan hebben we nodig om te slapen, om energie te verzamelen voor de resterende 16 uren die er over blijven. Hoe gaan we die 16 uren vullen? Dat is de kwestie. Er zijn mensen die met hun tijd geen raad weten, maar de overgrote meerderheid wordt van de ene activiteit naar de andere gejaagd, door anderen, door omstandigheden, maar meestal door zichzelf. Het goed en efficiënt beheren van de tijd heet in goed Nederlands "timemanagement". 16 Uren zijn er geen 17 en dus moeten er keuzes worden gemaakt.
Huislijke afspraken kunnen onder druk komen te staan door zakelijke verplichtingen. Je hebt een avondje-uit gepland en op het bedrijf moet diezelfde avond overgewerkt worden. De zoon van je vriend trouwt op de dag en uur dat je bij de notaris moet zijn voor een koopakte. Maar ook thuis moet je vaak de ene afspraak afwegen tegen de andere. Oppassen op de kinderen van je dochter of de maandelijkse kaartavond, wat gaat er vóór? Een van de kinderen vraagt tijd op het moment dat je de auto aan het wassen bent. Een slecht rapport of een slappe band vraagt om tijd die je eigenlijk niet meer hebt.
Bij het indelen van je vrije tijd per dag, week of maand maak je een indeling waaruit blijkt wat je het belangrijkste vindt. Je partner, de kinderen, zakelijke afspraken, je liefhebberijen of gewoontes die je met de jaren hebt aangenomen. Dat alles heeft een stukje van je vrije tijd gekregen en dan is het op. Wie na de planning nog een stukje van mijn tijd wil hebben krijgt als antwoord: Sorry, ik heb geen tijd. Alles is volgeboekt. Zo leven wij.
Vooral degene die het "erg druk heeft " zoals we dat noemen, die loopt de meeste kans om aan een hele boel belangrijke dingen voorbij te leven, want de belangrijkste aspecten van het leven dringen zich meestal juist helemaal niet op. Timemanagement leert ons efficiënt om te gaan met de tijd. . . Daar past onthaasten eigenlijk niet in, bezinning ook niet. Stilte en rust zijn er dan alleen om even daarna met nog meer vaart het volgende karwei of bezoek af te werken.
"Ik heb geen tijd" klopt alleen voor degene die tussentijds zich eventjes tot de overledenen wil rekenen, voor de rest betekent het alleen: "Ik heb andere prioriteiten, er zijn andere dingen die belangrijker vindt. Maar wat ik vindt kan op een grote vergissing berusten; als ik iets belangrijk vindt betekent nog lang niet dat het ook belangrijk is. Een goed timemanagement zal daar helderheid in brengen.
Die genodigde gasten uit het evangelie van vandaag hadden daar kennelijk geen kaas van gegeten. De maaltijd waar ze voor uitgenodigd zijn is niet bedoeld als een etentje. Ze worden uitgenodigd binnen te stappen in het Rijk Gods, die wereld van gerechtigheid en vrede, zoals door God zelf bedoeld en door Jezus Christus voortdurend aangeprezen.
Die genodigden maakten de verkeerde keuze, zoals ook wij dat zo vaak doen. Ook wij beseffen soms nauwelijks dat we te weinig tijd nemen om na te denken over de betekenis van het leven, nauwelijks tijd om te bidden, nauwelijks tijd om vrijwilligerswerk te doen. Daarom komt het voor dat onze dierbaren soms tekort komen en dat de Schepper van alle goeds buiten beeld blijft. 
Zou het geen goed  idee zijn om ons vandaag te laten inspireren tot bezinning op onze tijdsbesteding, om eens op een rijtje te zetten wat we werkelijk belangrijk vinden en te bekijken of dat een beetje overeenkomst met wat werkelijk belangrijk is. Hoe dat in elkaar zit weten we echt zelf wel. Dan komen wellicht onze Schepper en zijn ideaalwereld ook weer in beeld. Amen

Matteus 21,1-14
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:  ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.  Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.  Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”  Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.  De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.  De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.  Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.  Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”  De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.  Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had,  en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.  Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.  Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl