Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: De boosheid voorbij

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

De boosheid voorbij

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Pastor Hans van de Laar (ziekendag 24ste zondag A)

Bent U ook wel eens erg boos? Boos op de wereld, op de onrechtvaardigheid in onze samenleving , op de politiek omdat altijd de minst draagkrachtige het meest worden gekort en de rijken ontzien. Voor hen gaat het hoogste belasting tarief omlaag en voor de kleine man gaat de koopkracht komend jaar weer niet omhoog. Je kunt er woest om worden. Of boos op de rechtspraak in Nederland, want die moet je toch eigenlijk kunnen vertrouwen, die moeten toch eerlijk zijn en dan blijkt dat er door het openbaar ministerie toch van alles verdoezelt wordt om te kunnen scoren. Of boos op mensen die hun hond niet in de hand hebben, want elke keer ligt er weer poep voor jouw deur. Of boos op de scheidsrechter bij het voetballen. Niet alleen afgelopen week toen Nederland voetbalde tegen
Andorra, maar zo vaak . Of  boos op het ziekenhuis omdat je zo lang moest wachten, omdat je jezelf maar een nummer voelde toen je geholpen werd en de verkeerde uitslag kreeg.

Wij zijn met zijn allen best vaak boos en dan willen we wraak zoals de voetballers ook afgelopen woensdag en dan zit je met een rode kaart te kijken.
Je lijkt er niet alles mee op te schieten met al je boosheid.

Ook in de lezingen gaat het over boosheid en woede en wraak. Wat moet je ermee? En nog wel op nationale ziekendag. Ook zieke mensen hebben reden genoeg om boos te zijn. Boos op het leven; boos op hun ziekte op jezelf, omdat je iet vooruit kunt en nog veel meer. En dan staat er in het boek wijsheid, dat boosheid, wraak en woede iets afschuwelijks zijn en dat je er niet mee moet blijven lopen. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat?

Misschien moet je jezelf afvragen op wie of wat je eigenlijk boos bent en of er achter je woede nog iets meer ligt opgesloten, want boosheid kan ook een manier zijn om onszelf af te sluiten van het echte probleem. De boosheid op het ziekenhuis kan je afleiden van het verdriet om de ziekte die je hebt, je dagelijks zo beperkt. De boosheid op je familie kan je afleiden van het verdriet dat je voelt omdat je jezelf zo alleen voelt.
Daarom heeft Jezus het over vergeven. Natuurlijk hoef je niet zomaar te zeggen: alles is weer goed. Nee …ook Jezus bleef opkomen en zich verzetten tegen het onrecht dat de armen de bedroefden en de zieken van zijn tijd werd aangedaan. Maar toch sprak hij over vergeven tot 70 keer 7 keer om weer vooruit te kunnen in het leven. Om de boosheid en de woede voorbij te gaan, om oprecht verdrietig te worden om het verlies dat je geleden hebt, om de ziekte die je moet dragen. Toekomen aan wat je werkelijk voelt, omdat je anderen kunt vergeven. Dat is niet gemakkelijk, heel pijnlijk zelfs, maar het kan ook ruimte geven. Ruimte voor mensen dichtbij je te komen, want natuurlijk is het gemakkelijker voor mensen een verdrietig mens bij te staan dan een boos mens, die een muur om zich heen heeft gebouwd. Ruimte voor mensen en ruimte voor God, die dicht bij mensen wil staan. Door je woede op de wereld op alles is er ook geen ruimte voor hem om naast je te gaan staan en er voor je te zijn in je ziekte, in je verdriet en in je pijn. Als wij proberen beeld van God te zijn mogen we zo doen naar elkaar. Voorbij de boosheid elkaar vergevend en ruimte makend voor mensen en zelfs voor God. Oude wijsheid uit onze eigen traditie, maar meteen ook psychologie van de bovenste plank. Kwaad worden is menselijk... kwaad blijven duivels. Zo luidt het spreekwoord en daar zit veel waarheid in. Eraan voorbij gaan schept ruimte voor God en voor mensen. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl