Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: God zoeken (openbaring des Heren)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

God zoeken (openbaring des Heren)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar

Mensen zoeken van alles… Een nieuw lamp voor in de kamer. Een goede school voor de kinderen. Leuk werk. Een ruimer huis. Een uitdaging op sportief gebied…en nog veel meer.

Veel mensen zoeken rust en stilte. Een wandeling in de bossen. Geen drukte aan je hoofd. Even zonder telefoon of mobieltje. Even geen e-mail of internetcontact. Geen nieuwe berichten, geen drukke wachtkamers, geen lange rijen of 10 wachtenden voor u.

Sommige mensen zoeken nog verder, naar de zin van het bestaan, naar de betekenis van het leven. Met welk doel ze op aarde zijn. In boeken over filosofie of spiritualiteit worden antwoorden gezocht of soms ook door contact met overledenen aan gene zijde. Kan Char er  iets over zeggen of Jomanda? Zijn we hier met een opdracht? Hebben we taken uit te voeren of zijn we hier zomaar omdat we er zijn?
Sommigen zoeken hun leven lang naar antwoorden. Sommigen menen meteen al de antwoorden gevonden te hebben. Sommigen hebben anderen nodig om te vertellen wat hun doel is, zoeken sterke leidersfiguren en doelen om na te volgen, zodat ze zelf niet meer hoeven zoeken.
Ook de wijzen uit het oosten( magiërs worden ze ook genoemd) zijn op zoek. Ze volgen een ster. In oude boeken en profetische geschriften is een nieuwe koning voorspeld. Ze weten van een koning die als een kind geboren zal worden in Betlehem. Naar die koning zijn ze op zoek. Ze gaan via  Herodes. Dat is een gevestigde koning. Misschien weet die iets, maar ze komen erachter dat die niets anders wil dan zijn macht handhaven, beducht is voor concurrentie. De wijzen blijken echte en oprechte zoekers en gaan aan hem voorbij. Herodes heeft het echter al lang gevondenen wil graag zijn macht, aanzien en rijkdom behouden. De wijzen gaan verder en volgen de ster en vinden uiteindelijk geen koning zoals ze van te voren bedacht hadden, maar een kind in de kribbe. Totaal anders dan ze konden bedenken. De zin van het leven in de ogen van een klein kindje in een kribbe. Een levensopdracht volgt er uit voort.
De opdracht om met hem en in Zijn geest de wereld te veranderen. Ze hebben uiteindelijk God gevonden; een Goddelijk kind; een kind van een nieuwe wereld. Een koning van een heel andere orde. Die koning zet de wereld op zijn kop. Rijkdom aan zien macht is niet meer het belangrijkste maar delen, liefde, rechtvaardigheid, het kleine eerst. Steeds opnieuw moet dat geluid gebracht en gehoord worden. En waarom..om dat de wereld – ook toen al – niet zo eerlijk, zo liefdevol en zo zorgzaam was.

Het antwoord voor de zoekers is niet nóg meer, nóg machtiger en nóg rijker, maar doe maar minder, deel maar, geef het kwetsbare maar eens voorrang. Dat is het antwoord voor de wijzen uit het oosten en eigenlijk ook een antwoord aan de zoekers van vandaag. Zoek het maar niet in meer, maar in minder. Zoek het niet in het uiterlijk, maar in het innerlijk. Zoek het niet in het grote en machtige, maar in het kleine en in het kwetsbare. Ook God  is niet te vinden in den hoge, in paleizen of kastelen, maar onder de mensen, zelfs in de ogen van een klein kind geboren in een stal tussen herders en dieren.

Voor de wijzen is het een openbaring, iets totaal nieuws, een “eye opener” (in goed nederlands)  en dat mag het voor ons ook zijn. Daarom heet het feest van Drie Koningen ook wel het feest van de Openbaring des heren. Dat dat ook voor U, voor ons allemaal zo mag zijn. Amen.


Matheus:  Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.  Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias
(2:4) de messias – Grieks: ho christos. Deze titel ging al in een vroeg stadium deel uitmaken van Jezus’ naam: ‘de christus’ werd ‘Jezus Christus’. Soms is het moeilijk te bepalen of de titel (‘de christus’) of de naam (‘Christus’) bedoeld is. Bij het vertalen van de titel is gekozen voor ‘(de) messias’ omdat hierin het duidelijkst naar voren komt dat de titel geworteld is in Joodse verwachtingen van een persoon die van God de volmacht heeft ontvangen om een centrale rol te spelen in de eindtijd.
geboren zou worden.  ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:  “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’  Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,  en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’  Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.  Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.  Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.  Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl