Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Op Reis : We gaan op reis en we nemen mee..?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Op Reis : We gaan op reis en we nemen mee..?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Zondag 13 juli 2003 (Vijftiende zondag door het jaar B).

Kom, we gaan weer met de caravan op vakantie dit jaar en we nemen natuurlijk onze fietsen mee, want wat is nu zaliger dan rondtoeren in de heuvels op je eigen vertrouwde rijwiel. We nemen ook een zak aardappels mee, want die zijn nergens lekkerder dan thuis. Prima maar dan ook de pindakaas en de hagelslag en niet te vergeten de dropjes, want die zijn nergens te krijgen. Bepakt en bezakt op pad met een goede kaart van de ANWB en een prima maar dure verzekering voor ziektekosten, diefstal, allerlei bijzondere ongevallen en noodweer. Vooruit met de geit!

Zo gaan mensen op vakantie (ikzelf trouwens net zo goed als vele anderen) Op een avontuur lijkt de vakantie al lang niet meer. Met een hoop bagage en misschien zelfs met een hoop ballast van thuis gaan we de zekerheid tegemoet. Maar toch …het huisje kan tegenvallen, het sanitair kan onvoldoende zijn en anders dan in de folder. Nee bijna geen mens houdt van verrassingen…

Anders is het met Amos uit de eerste lezing gesteld. Een korte lezing vandaag. Voor je 't weet is het al afgelopen. En toch …. In die korte tekst staat heel wat bijzonders. Amos is door God geroepen. Ergens op een of andere manier heeft hij Zijn stem gehoord. Nu wil Amos zijn boodschap uitdragen. Maar dan beginnen de problemen, want – zo horen we – hij is geen lid van een profetengilde. Hij heeft geen legitimatiebewijs. Duidelijk en streng wordt hij weggestuurd door de hogepriesters. Maar toch …Amos had goede bedoelingen. Hij had ook geen last van allerlei bureaucratische ballast. Hij wil gewoon Gods' liefde verkondigen. Zo vanachter de koeien vandaan geroepen om liefde, vrede en gerechtigheid te verkondigen in Gods' naam.

Maar ja zonder diploma's getuigschriften of een geldig legitimatiebewijs kwam je toentertijd ook al nergens. Ingekaderd en ingekapseld door het religieus systeem van die tijd, mocht je wel het een en ander zeggen. Wat dat betreft lijkt de tijd wel eens stil te staan. Ook Gods' woord lijkt soms geen avontuur meer. Het lijkt soms meer op een geheel van allerlei regels en afspraken. En het is net als met de caravan: die wordt steeds voller geladen. Er kan altijd nog wat meer bij. En waar het om ging. Dat lijkt te worden vergeten. Gods' woord is voor Amos een avontuur. Hij geeft zich over aan Zijn woord en doet wat God hem ingeeft. Niet ingekapseld door regels, afspraken, belijdenissen en geboden, die allemaal - in de tijd dat ze zijn ontstaan - natuurlijk verschrikkelijk goed bedoeld zijn, maar waar toch de sleet is in geraakt. Des te belangrijker wordt het om eens stil te staan bij wat nu echt belangrijk is.

Ook Jezus stuurt zijn leerlingen op pad en hij waarschuwt hen geen volle caravan mee te nemen: Neem niets mee voor onderweg: geen brood, geen reistas, geen geld en laat je verrassen. Eet wat de mensen je voorzetten en Laat je niet beïnvloeden door negatieve reacties. Klop dan liever het stof van je kleren en ga verder. En zijn leerlingen gaan op weg…

Met niets in je rugzak op vakantie gaan is al moeilijk, maar dan ook nog een boodschap van liefde en bekering verkondigen is helemaal een groot avontuur. Toch worden we daar vandaag toe aangezet: Gods' woord in de mond nemen. Los van alle ballast een boodschap van liefde verkondigen. Gods' liefde voor ons mensen en van mensen voor elkaar en voor Hem. Daarvoor is geen diploma nodig. Je hoeft er geen hoge hoed voor te hebben of ergens lid van te zijn. Nee.. zo achter de koeien of de laptop vandaan net als Amos op weg gaan.

Soms word je weggestuurd -natuurlijk ook dat gebeurt…- en soms krijg je onverwacht gehoor als een geschenk van God.

Op weg gaan net als Amos, net als de leerlingen van Jezus. Helemaal niet moeilijk, want je hoeft er niet super intelligent voor te zijn, of grote diploma's te bezitten, maar ook hartstikke moeilijk, want je hebt alleen de stem van je eigen hart en je geloof in die God die liefde is en waar ook Jezus zelf van sprak in woord en daad.

Al met al een hele opdracht om zo op reis te gaan. Amen.

Lezing Uit het evangelie volgens Marcus 6, 7 13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 'Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan'. Hij zei verder: 'Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen'. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl