Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: als het vast zit

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

als het vast zit

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

zondag 29 juni 2003(13e zondag d.h.jaar B) Petrus en Paulus

als 't vast zit

Als uw leven vlekkeloos, rimpelloos en gesmeerd verloopt vries het in, zet 't op of giet het in beton of polyester, want het kan gauw anders worden. Het kan immer ook helemaal vastlopen: De huwelijksrelatie kan er een worden waarin de een Chinees en de ander Sankriet schijnt te spreken, vreemden voor elkaar. De dag kan beheerst gaan worden door overmatig gebruik van alcohol, rookwaar, patat frites, van het mobieltje of de TV of iets anders en weinig meer dan dat. De enthousiast begonnen student kan plotseling veranderen in een eindeloos zichzelf zoekende wereldreiziger. Een grote of kleine ziekte kan de horizon tot een zwart gat gemaakt hebben. Enfin, het kan heel dichtbij of een klein eindje verder weg zijn, maar wie nog nooit een vastgelopen leven heeft gezien is niet van deze wereld. Wellicht is het onszelf zelfs meer dan eens overkomen dat we vastzaten. Dan is het lang niet onwaarschijnlijk dat we er zelf op ons eentje niet meer uit konden komen. Het is wachten, zeg maar, op een wonder.

Zelfs de meest verlichte en uitgedroogde geest zal het moeten toegeven: Die wonderen gebeuren. Dan komt er iemand op ons levenspad, die ons een andere richting wijst, iemand die even voor doet hoe het anders kan, die ons meeneemt in een nieuwe begeestering waar we zelf niet op waren gekomen. Een soort engel maar dan wel van vlees en bloed.

Vandaag worden ons twee levens voorgehouden van mensen die niet hadden kunnen verbergen dat ze waren vastgelopen. Allereerst ene Petrus, apostel en leerling van Jezus van het eerste uur. Zijn aanvankelijk enthousiasme was uitgelopen op verraad en toen hij daar spijt van kreeg bleef hij gevangen in nogal politiek gekleurde verwachtingen van een nieuwe wereldorde. Toen dat bijtrok werd hij nota bene gevangen gezet en dus monddood gemaakt. Maar op het kritieke moment, zo lazen we vandaag, heeft hij ook een soort engelen ontmoet en dankzij hen kon hij de draad weer oppakken en dat heeft hij gedaan ook.

Mogelijk nog treuriger was het gesteld met zijn tijdgenoot Paulus, een ijzervreter van het ergste soort, in staat tot moord en doodslag, vastgeroest aan wetten en voorschriften waaraan alles en iedereen ondergeschikt moest worden gemaakt. Alleen een wonder kon zo'n man nog veranderen. En waarachtig dat gebeurde en hij werd met zachte hand de christelijke gemeenschap binnengeleid. Een ijzervreter bleef het maar nu voor de goede zaak van Jezus' wereld van liefde en vrede.

Wat vandaag niet is, kan morgen gebeuren: dat we zelf moervast raken in een verkeerde leefwijze, in liefdeloze verhoudingen, in uitzichtloze en vreugdeloze opvattingen die we zelf hebben uitgebroed. Dan is het wachten op een of andere engel die ons daar uit haalt, met het juiste woord, net dat een duwtje in de goede richting.

Maar het kan ook zijn dat anderen wachten op ons, op dat beetje genegenheid, dat bemoedigend woord, dat steuntje in de rug, zodat wij zelf die engel kunnen zijn. Die Petrus en Paulus hebben het zelf ondervonden en zijn vervolgens voor anderen geweest waar vraag naar blijft: mensen die engelen zijn voor elkaar. Nu zijn wij allang aan de beurt.

Eerste lezing Handelingen 12,1 I 1

Omstreeks die tijd legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk om hen te mishandelen: Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Het was juist in de dagen van het ongedesemde brood. Toen hij hem in handen had gekregen, wierp hij hem in de gevangenis en liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man: het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: 'Sta vlug op'. Meteen vielen de kettingen van zijn handen. Vervolgens zei de engel: 'Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder'. Petrus deed het. De engel hernam: 'Sla uw mantel om en volg mij'. Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed: hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: 'Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en aan alles wat het volk der joden verwachtte'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl