Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Drievuldigheidszondag

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Drievuldigheidszondag

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

zondag 15 juni 2003 (Drievuldigheidszondag)

Het zal u ook wel eens overkomen zijn dat u door omstandigheden terechtkwam in een gezelschap waarvan u nauwelijks iemand kende. De een stelt zich voor als mevrouw van der Vlist of Sonja de Waal, van Dijk of Dirk. Het zegt iets, maar niet veel. In het gesprek gaat het over iemand die ze de "dokter" noemen omdat hij steeds goede raad heeft voor iemands gezondheid, een ander wordt aangeduid met "de slimme" omdat hij zo schrander uit de hoek kan komen. Zo zijn er heel wat mensen die met meer namen gesierd worden dan alleen de familie- of voornaam. Niet dat ze daar helemaal mee beschreven zijn, want "de dokter" kan tegelijk ook nog heel slim zijn en "de slimme" kan tegelijk ook nog saai zijn en nog veel meer. Het ligt er niet alleen aan hoe iemand is, maar ook hoe hij of zij bij een ander overkomt en dat kan heel verschillend zijn.

We kennen ze ook uit de geschiedenisboeken: Lodewijk de Vrome, Willem de Zwijger. Die namen zeggen wel iets maar niet alles. Lodewijk zal toch nog wel meer dan alleen maar vroom geweest zijn en Willem zal toch ook wel eens iets verstandigs gezegd hebben. Paus Johannes Paulus de Tweede noemen ze wel eens "de onfeilbare", omdat hij graag bindende uitspraken doet, maar hij heeft gelukkig nog heel wat andere, goede dingen gedaan.

Op deze Drievuldigheidszondag komen we natuurlijk terecht bij de namen die mensen aan God gegeven hebben. Dat zijn er heel veel, want Hij is bij heel veel verschillende mensen ook heel verschillend over gekomen. "Hij die met ons mee trekt, Jahwe dus. Het joodse volk heeft zijn nabijheid gevoeld toen ze op tocht waren naar het beloofde land. En nog wordt Hij door velen zo ervaren. De Gerechtige, omdat we erop vertrouwen dat het goede wordt beloond en het kwade gestraft. De Almachtige omdat Hij tot meer in staat is dan mensen, de Schepper, omdat wij Hem aan de oorsprong plaatsen van al wat is. We noemen Hem Herder of iemand waagt het Hem onze Broeder te noemen. Maar veel meer nog dan bij mensen het geval is ontsnapt Hij aan onze voorstellingswijze en beschrijving. Ook dat proberen we uit te drukken en noemen Hem de Eeuwige, de Oneindige, de Onnoembare. Klein en onmachtig willen we Hem toch een plaats geven in ons leven, niet te ver van ons vandaan als het even kan. Daarbij worden we geholpen door de namen waarvoor Jezus Christus koos: God, onze Vader, zoals wij vaders kennen die zorgen voor hun vrouw en kinderen, God de Zoon, die ons zo nabij is gekomen dat Hij in leven en lijden deelde en tot ons sprak, God de Geest, die nog steeds mensen begeesterd tot het goede van God zelf. En toch blijft het zo dat wij Hem op geen stukken na doorgronden. Heel veel namen voor die ene God die er wil zijn voor mensen. Vader, Zoon en Geest, die voorkeursbenamingen hebben we overgenomen, we hebben er een dag aan gewijd, deze Drievuldigheidszondag, zo voorbij. Hij mag ook morgen niet te ver weg raken en daarom roepen wij Hem telkens weer bij ons met een gebaar dat wij het kruisteken noemen, nu eens nadrukkelijk, dan weer wat al te schielijk. Hoe eenvoudig het ook is wat we doen, we zouden het willen doen, zoals Hij, namens Hem: + In de naam van Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Eerste lezing: uit het boek Deuteronomium 4,32 34.39 40

Mozes sprak tot de Israëlieten: 'Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God boven in de hemelen beneden op de aarde; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl