Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: in het hart gegrift

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

in het hart gegrift

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van der Laar

Zondag 6 april 2003 (Vijfde zondag van de veertigdagentijd jaar B)

Met 6 miljard mensen lopen we op onze aarde rond. Zes miljard mensen, die allemaal net zo bijzonder en net zo uniek zijn dan wijzelf. De een gelooft heilig in Allah en is bereid voor Hem door het vuur te gaan. Een ander gelooft heilig in mensen en moet niets hebben van een bovennatuurlijk wezen, dat boven de mensen staat. Weer een ander gelooft dat God een stevig houvast biedt in moeilijke tijden en een volgende hoopt door een leven van meditatie en gebed God te vinden. De ene bisschop houdt zich wat strakker bezig met de leer van de kerk en een andere gaat vooral op zoek naar wat mensen beweegt en bezielt om van daaruit de boodschap van Christus te verkondigen. De ene pastor legt meer nadruk op het zo mooi mogelijk gestalte gevwen van de liturgie, waardoor de mensen God kunnen ontdekken en een ander gaat naar de zwakkeren van de samenleving, naar drugsgebruikers en mensen in de bijstand en is ze intens nabij en door zijn nabijheid vinden ze God. Onze paus gaat op reis –zelfs als het niet meer gaat- en predikt overal over vrede in deze tijd van oorlog en geweld en wil laten zien dat God vooral een God van vrede is en een eenvoudige parochiaan uit ons midden ziet zijn hele leven als een opdracht van god om het leven te accepteren zoals het komt.

Zoveel verschillende mensen. Zoveel gelovige, zoekende, katholieke, kerkse en niet-kerkelijke mensen. Laatst las ik ergens dat 70% van de Nederlandse bevolking iets heeft met geloof of met God. En dat vind ik erg veel. het is maar goed dat ze hier vandaag niet allemaal in de kerk zijn, want dan zou het hier en elders tijd worden voor een flinke uitbreiding, maar toch 70% , zo’n 11 miljoen mensen in Nederland geloven, zoeken, bedenken en twijfelen. Allemaal heel verschillend en ik vermoed dat het in de rest van de wereld niet anders zal zijn.

Jeremia de profeet, die in de eerste lezing God laat spreken, moet ook zoiets gedacht hebben over hoe verschillend mensen zijn. Ook toen al ver voor de geboorte van Christus. En Jeremia kijkt nog verder. Door al die verschillende buitenkanten van een mens, ziet hij ook naar hun diepste kern en vindt wat mensen uiteindelijk tot mensen maakt. Hij laat God spreken met de woorden: “Ik schrijf mijn wet in hun binnenste”. Op zoek naar de diepste kern van een mens komen we dingen tegen als: liefde, kracht, geloof en hoop en nog veel meer. Geen verschillen maar overeenkomsten. Daarom zegt jeremia tot de mensen van zijn tijd en misschien ook wel tot ons, dat je een ander niet hoeft te overtuigen van je gelijk of je geloof, maar dat je beter op zoek kunt gaan naar wat in het hart van jezelf en van je medemens geschreven staat.

Maar dat is niet zo gemakkelijk. Bij een burenruzie over de klinkers in de oprijlaan wordt niet gezocht naar het hart, naar de kern, maar wordt nadruk gelgd op de verschillen. Bij problemen in de familie wordt niet gekeken naar wat samenbindt, maar naar wat verschil uitmaakt: de buitenkant; de grootte van de portemonnee en noem maar op.

Bij een oorlog tussen twee landen slaan we elkaar liever de kop in dan te kijken naar wat de Irakezen Allah noemen en een ander God die beiden volgens hun Heilige Geschriften inspireren tot vrede, liefde en een ander de hand toesteken.

We hoeven elkaar in de wereld niet te overtuigen of te onderrichten. We hoeven alleen te zoeken naar wat diep in het hart van onszelf en een ander mens gegrift staat, want daarin komen we God zelf tegen. En iedereen kent Hem: groot of klein. God zelf staat gegrift in het hart van 6 miljard mensen. Allemaal heel verschillend maar in de kern sterk op elkaar gelijkend in aard en wezen. De hoogste tijd om daar naar op zoek te gaan.

Jeremia 31, 31-34

Er komt een tijd - godsspraak van de Heer -, dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was - godsspraak van de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste; Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan - godsspraak van de Heer. Dan vergeef Ik hun misstappen; Ik denk niet meer aan hun zonden.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl