Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: richtingaanwijzers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

richtingaanwijzers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

"Je kunt het beste eerst een lusje maken. Het lusje vasthouden met je ene hand. Dan met je andere hand ook een lusje maken en dan die twee aan elkaar knopen".

Leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool zijn dikwijls goede richtingaanwijzers. Ze verstaan de kunst om zich in te leven in de belevingswereld van de kinderen. Zij voelen aan wat die allerkleinsten aan kunnen en geven dan dikwijls heel bescheiden, maar ook heel waardevol een richting aan waarin de kleuters zichzelf kunnen en mogen ontplooien.

Natuurlijk zijn er ook leerkrachten die het anders doen. Ik herinner me van vroeger een leraar op de Middelbare school die wiskunde gaf, of liever gezegd, die wiskunde erin ramde. Hij was tot zijn pensioen kolonel geweest in het leger en beunde daarna nog wat bij. Nee… hij gaf geen richting aan, maar duwde de leerlingen zijn kant op en het resultaat was dat een knul van 15 jaar die altijd prima was in wiskunde er bij hem helemaal geen snars van bakte. Nee… een goede richtingaanwijzer duwt niet, dwingt niet maar geeft de juiste richting aan.

Ook veel pastores hebben geleerd om zo om te gaan met mensen. Niet dwingen, niet inperken, niet betweteren of moraliseren, maar als een richtingaanwijzer mensen de boodschap van het evangelie voor onderweg meegeven. Ook dat mislukt wel eens zoals die pastoor die ontzettend veel dronk en zijn parochianen, die zeiden uiteindelijk tegen hem: Meneer pastoor, U bent toch onze richtingaanwijzer. Drink toch eens niet zoveel. En de pastoor hikte een keer en reageerde: Maar hebben jullie wel eens een richtingaanwijzer hier in ons dorp naar Eindhoven gezien, die zelf ook in Eindhoven aankwam en hij pakte nog een borrel. Nee, een goede richtingaanwijzer is ook in staat zelf op weg te gaan. Op weg naar het beloofde land.

Mozes hield de mensen van zijn tijd ook de goede richting voor. Tien geboden door God gegeven. We hoorden ervan in de eerste lezing en de meeste ervan zullen we ons zeker herinneren. Tien woorden om de vrijheid van mensen veilig te stellen. Richtingaanwijzers, die mensen helpen op hun levensweg. Ze werden negatief geformuleerd. Tot hier en niet verder, want dan val je in de afgrond: Gij zult niet doden, niet stelen en zo maar door. Natuurlijk moet er veel meer gebeuren in een mensenleven: leren anderen te respecteren, verdraagzaam zijn. Houvast vinden, jezelf en anderen gelukkig maken…

Maar de 10 geboden zijn stevige normen, waar wij christenen het mee moeten doen. Natuurlijk valt het deze dagen op dat christenen met de naam van God voor op de lippen nog wel zelfs die minimumeisen niet weten waar te maken.

Natuurlijk is Hussein een dictator en staat hij veel mensen naar het leven, maar zijn wij als gelovigen niet eens in staat om het gebod "Gij zult niet doden" serieus te nemen en net zolang met veel druk natuurlijk ons best doen om ontwapening af te dwingen , ook al duurt het nog jaren voordat Irak helemaal ontwapent is. Beter is toch praten, voordoen hoe het wel moet en zeker: Gij zult niet doden. Natuurlijk wordt door politici gezegd dat de 10 geboden ook belangrijk zijn, maar dan gelden ze ineens alleen voor individuen en niet voor de samenleving als geheel. Zo pratend vervorm je je eigen richtingaanwijzers en wordt christelijke inspiratie tot iets wat je alleen te voorschijn haalt als het jezelf uitkomt. Gij zult niet doden en ook de naam van God niet lichtvaardig gebruiken zeker niet als je een oorlog induikt, alsof God die zou willen.

Gij zult niet doden. Dat is de richting die we moeten gaan om niet in het ravijn te vallen. Natuurlijk hartstikke moeilijk als in Best of waar ook ter wereld wel gemoord wordt en heel veel ellende geschiedt, maar toch dan niet op dezelfde manier terugslaan, geen leven voor een leven.

Onszelf bevrijden door ons vast te leggen op wijze woorden uit een ver verleden maar ook woorden, die boven elke tijd staan omdat ze door God gegeven zijn. Dat we op weg blijven gaan met die goede richting voor ogen die ons vrij mag maken van onszelf op weg naar vrede gerechtigheid en liefde in de wereld en vooral in onszelf. Amen

Exodus 20,1-17

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. 'Ik ben de Heer, uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen, en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, de Heer, uw God, Ik ben voor hen die Mij haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden, een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken, niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer, uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is, gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust, en zo de sabbat gezegend, en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl