Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: nieuwe wegen maken

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

nieuwe wegen maken

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

zondag 23 februari ,zevende door het jaar B

Soms dan zijn er geen wegen meer. Je moeder is overleden. Natuurlijk was ze al wat ouder en zegt iedereen: "Ze had toch een mooie leeftijd". Maar het was wel je moeder en je vaste gang naar haar toe, elke week en de gesprekjes bij de koffie en zeker ook haar begrip voor jou was altijd heel bijzonder. De vertrouwde weg naar haar toe is voorgoed afgesloten en voorbij. De wapeninspecties in Irak boden ook nog een weg: een weg zonder oorlog; een weg van ontwapening en wellicht ooit eens democratie en wederzijds respect. Maar de weg naar vrede is allang weg gebombardeerd door allerlei krijgshaftige taal. En nu moet er oorlog komen, want anders zou dat gezichtsverlies betekenen voor George Bush. We zien Hussein met een groot geweer in zijn handen op elke hoek van de straat in Bagdad. We zien de president van de V.S. van Amerika met een groen legerjacky aan en er is geen weg meer terug.

Of dat jonge stel dat vorig jaar een kindje verloor. Het was nog maar drie weken oud. Zomaar, totaal onverwacht, terwijl het al zoveel liefde en licht had geschonken. De ouders van dit kindje van het Licht durven nog geen tweede kindje aan, maar ze willen nu wel graag trouwen in de kerk. Eigenlijk nog bang om een nieuwe weg te gaan. Nog te onzeker om zich over te geven aan iets nieuws. Heel begrijpelijk. Een groot gat zit er namelijk in hun levensweg. Donker, zwart en nog erg diep.

Jesaja heeft daar wel oog voor. Hij weet dat er in zijn tijd van de ballingschap veel verdriet en pijn is geweest om mensen die verdwenen zijn of die weggevoerd en gedood werden. Hij kan niets anders zeggen dan: Kijk maar niet steeds achterom, want er gaat iets nieuws beginnen. Het is al aan het kiemen. Ik ga een weg leggen door de woestijn en rivieren in het dorre land. Een prachtige boodschap voor mensen, die veel hebben meegemaakt. Jesaja weet dat het leven niet gemakkelijk is en zegt heel gevoelig eigenlijk: Geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschiedt en misschien mag op het woordje al wel de nadruk liggen, want natuurlijk mag je de vrouw die haar moeder verloor de herinneringen en ook het verdriet om haar moeder niet wegnemen. Natuurlijk is het niet te ontkennen dat Hussein veel rottigheid heeft uitgehaald in de richting van de Koerden en van Koeweit. En zeker weten kun je dat het verdriet van die jonge vader en moeder oprecht is en ook altijd een stuk van hun hart zal blijven zijn. En toch zegt Jesaja: Er gaat iets nieuws beginnen. Het is al aan 't kiemen. En het kiemt echt niet in de top hoor! Het kiemt in de harten van mensen. Het kiemt bij die 2 mensen die met al hun verdriet twee hondjes hebben gekocht om toch weer te leren dat vertrouwen in het leven mogelijk is. Het kiemt bij mensen die demonstreren voor de vrede overal in de wereld en die beide grote leiders van Amerika en Irak laten zien hoe klein ze eigenlijk wel zijn, alleen bezig met status en gezichtsverlies.

Nieuwe dingen beginnen nooit van bovenaf. Ook in onze eigen kerk niet. Jesaja was geen schriftgeleerde, maar een profeet. Hij maakte geen deel uit van de hiƫrarchie. Ook Jezus schopte met zijn boodschap tegen de schenen van het Joodse Sanhedrin. Nee de nieuwe weg begint in het gewone leven van alle dag met het kopen van twee hondjes. Het begint ook in parochies, waar ze zonder priesters of pastores toch vieren dat ze gemeenschap zijn in de geest van Jezus Christus. Wegen in de woestijn ontstaan als mensen in dezelfde richting lopen met als doel voor ogen: afstanden te overbruggen net als Jezus doet in het evangelie van vandaag. En eigenlijk doet Jezus het niet eens, maar die 4 mannen, die de verlamde man op een brancard dragen, het dak opsjouwen, een gat maken en hem zo met veel moeite en groot vertrouwen bij Jezus brengen. Zij beginnen iets nieuws en Jezus ziet hun vertrouwen. Het zijn mensen naar Zijn hart. Wegen waar geen wegen zijn. Rivieren in het dorre land. Kijk het is al begonnen, waar we samen al begonnen zijn. Amen.

Uit de profeet Jesaja 43, 18-19.21-22.24b-25

Zo spreekt de Heer: 'Denk niet meer aan het verleden,en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws; het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik door de steppe; rivieren laat Ik stromen door de woestijn. En dit volk dat Ik mij gevormd heb, zal mijn lof verkondigen! Toch hebt ge Mij niet aangeroepen, Jakob, u om Mij niet bekommerd, Israƫl! Maar gij zijt Mij veeleer met uw overtredingen tot last geweest, en hebt door uw zonden mijn geduld op de proef gesteld. Desondanks vergeef Ik u omwille van Mijzelf uw ongerechtigheden, en denk Ik niet meer aan uw zonden'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl